LPS - Laboratórium počítačových sietí

LPS2a
LPS
LPS1a

Toto laboratórium bolo vybudované na základe spolupráce firiem Cisco, Panduit, Hewlett Packard
a Katedry počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach.

Cisco
Panduit
HP
  Elfa


Copyright © KPI FEI TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika