LIS - Laboratórium informačných systémov

LIS

Poďakovanie:


Toto laboratórium bolo vybudované na základe spolupráce spoločnosti KOGER Inc.
a Katedry počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach.
Copyright © KPI FEI TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika