O Z N A M

pre študentov 1. 2. 3. a 4. ročníka FEI TU o zápise na povinné (2.3. a 4. roč.) povinne voliteľné a výberové predmety (1. 2. 3. a 4. roč.) na akademický rok 2006/07

 

 1. V dňoch 9. 5. - 19. 5.  2006  sa uskutoční 1. kolo zápisu na povinné povinne voliteľné (PV) a výberové predmety (VP) a do  rozvrhu prostredníctvom Informačného systému ŠTUDENT (ISŠ).

  Každý študent je povinný si zapísať povinné,  povinne voliteľné a výberové predmety  do rozvrhu podľa študijného programu na akademický rok 2006/07. Študijný program je od 10. 4. 2006 prístupný na www stránke Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach.
   

Výsledky 1. kola budú 26. 5. 2006 sprístupnené cez ISŠ. Bude zverejnený zoznam študentov prijatých v prvom kole prihlasovania sa na PV a VP podľa kritérií a prihlásenia.

           

 1. V dňoch 5. 6. - 16. 6. 2006 bude 2. kolo zápisu PV a VP  do rozvrhových položiek.

  2. kolo zápisu je pre študentov, ktorí  neuspeli v 1. kole a pre tých čo sa prihlásili na predmety ktoré pre malý záujem nebudú otvorené.

  Študent je povinný si skontrolovať zvolené predmety a rozvrh v čase druhého kola prihlasovania sa.
  UPOZORNENIE  : V prípade, že študent po tomto kole nebude prihlásený na zvolené predmety do rozvrhov, po druhom kole bude z predmetu vyškrtnutý !!!


  Dňa 22. 6. 2006 bude zverejnený výsledok 2. kola  zápisu na PV a VP  a zápisu do rozvrhu.

 2. V dňoch 30. 6. - 7. 7. 2006  bude podľa potreby ešte tretie kolo zápisu na PV a VP  do voľných rozvrhových položiek ( pre tých, ktorí neuspeli v 2. kole ). Tretie kolo prihlasovania sa na predmety je posledným kolom a po tomto kole už nebudú možné žiadne úpravy.

 

 1. Študenti 1. roč.  sa na výberové a povinne voliteľné predmety  2. roč. zapisujú

cez informačný systém len na predmet a nezapisujú sa do rozvrhov.

    

 1. V prípade spoločensko-vedných predmetov a cudzích jazykov sa študenti zapisujú len na predmet a nezapisujú sa do rozvrhu. Čas na výučbu SV I II

 (v 2. roč.) je vyhradený na pondelok popoludní, SV III  (v 3. roč.) je vyhradený

  na stredu popoludní.

 1. Študenti externej formy štúdia sa na povinne voliteľné a výberové predmety neprihlasujú cez IS Študent, informácie o prihlasovaní dostanú na študijnom oddelení FEI TU v Košiciach.

 

 

 

Košice 19. 4. 2006                                             prof. Ing. Dušan Kocur, CSc.

                                                                                     dekan FEI TU