Katedra počítačov a informatiky FEI TU Košice
Inžinierske ŠZS v riadnom termíne v šk. roku 2011/2012

 

Komisia č.:

 

1

 

Miestnosť č.:

 

B519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas

Vedúci

Riešiteľ

Téma

Recenzent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2012 08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00

prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.

 

Bc. Pálová Veronika

 

Logický systém pre hernú sémantiku

 

Ing. Daniel Mihályi, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45

Ing. Viliam Slodičák, PhD.

 

Bc. Belej Ján

 

Epistemická logika a teória hier

 

Ing. Pavol Macko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

Ing. Viliam Slodičák, PhD.

 

Bc. Bujňák Peter

 

Sémantické metódy na báze funkcionálnej paradigmy

 

Ing. Slavomír Šimoňák, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:15

Ing. Viliam Slodičák, PhD.

 

Bc. Kolesár Matúš

 

Akčná sémantika programovacích jazykov

 

prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

Ing. Viliam Slodičák, PhD.

 

Bc. Martinko Tomáš

 

Teória kategórií pre sémantiku programovacích jazykov

 

Ing. Anita Verbová, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2012 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00

prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.

 

Bc. Batťányi Roman

 

Súbežné procesy modelované akčnými grafmi

 

Ing. Martina Ľaľová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:45

prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.

 

Bc. Čabala Martin

 

Bezdrôtové monitorovanie diagnostiky automobilu v reálnom čase implementované v mobilnom zariadení s Androidom.

 

Ing. Daniel Urdzík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30

prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.

 

Bc. Gall Jaroslav

 

Súbežné procesy modelované hernou sémantikou

 

Ing. Viliam Slodičák, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:15

prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.

 

Bc. Guoth Jakub

 

Modálna epistemická logika v informatike

 

Ing. Daniel Mihályi, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.

 

Bc. Guoth Samuel

 

Teoretické princípy kvantového programovania

 

Ing. Daniel Mihályi, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2012 08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00

doc. Ing. Ján Šaliga, PhD.

 

Bc. Merta Peter

 

Princípy vibračnej diagnostiky

 

prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45

doc. Ing. Želmíra Ferková, CSc.

 

Bc. Kraus Dárius

 

CAD dopravníkový systém

 

doc. Ing. Michal Girman, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc.

 

Bc. Havrillay Karol

 

IPTV v sieťach nasledujúcej generacie

 

Ing. Slavomír Pillar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:15

Ing. Marek Paralič, PhD.

 

Bc. Stachura Michal

 

Tvorba vykonateľných procesných modelov pomocou BPMN 2.0

 

doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

Ing. Viliam Slodičák, PhD.

 

Bc. Hulmik Viktor

 

Emulátor abstraktného stroja

 

Ing. Anita Verbová, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katedra počítačov a informatiky FEI TU Košice
Inžinierske ŠZS v riadnom termíne v šk. roku 2011/2012

 

Komisia č.:

 

2

 

Miestnosť č.:

 

B514

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas

Vedúci

Riešiteľ

Téma

Recenzent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2012 08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00

doc. Ing. Ján Bača, CSc.

 

Bc. Novák Martin

 

Projektovo orientovaný organizátor aplikačných modulov

 

Ing. Stanislav Šuba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45

doc. Ing. Ján Bača, CSc.

 

Bc. Stramský Igor

 

Sprava používateľov v systéme SYNTLOG

 

Ing. Stanislav Šuba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

doc. Ing. Ján Bača, CSc.

 

Bc. Szabó Marek

 

Ovládanie programov pre nevidiacich

 

Ing. Juraj Giertl, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:15

Ing. Slavomír Šimoňák, PhD.

 

Bc. Šuchová Žofia

 

Modelovanie a verifikácia systémov s využitím procesných algebier

 

Ing. Viliam Slodičák, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

Ing. Csaba Szabó, PhD.

 

Bc. Andrejuv Juraj

 

Testovací profil UML v pojmoch teórie kategórií

 

Ing. Marián Jenčík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2012 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00

Ing. Csaba Szabó, PhD.

 

Bc. Fesič Tomáš

 

Refaktorizácia a regresné testovanie pod OS Android

 

doc. Ing. Ladislav Samuelis, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:45

Ing. Csaba Szabó, PhD.

 

Bc. Mede Viliam

 

Kategotické vyjadrenie syntaxe a sémantiky webových služieb

 

prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30

Ing. Csaba Szabó, PhD.

 

Bc. Šulek Ivan

 

Komponentový vývoj aplikácií pre OS Android

 

Ing. Jaroslav Pukanský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:15

Ing. Csaba Szabó, PhD.

 

Bc. Vyhonský Patrik

 

Tvorba systému virtuálnej reality použitím nástroja Quartz Composer

 

Ing. Martin Varga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

Ing. Csaba Szabó, PhD.

 

Bc. Zelina Miroslav

 

Spracovanie a renderovanie grafických údajov použitím nástroja Quartz Composer

 

Ing. Peter Ivančák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2012 08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00

Ing. Csaba Szabó, PhD.

 

Mgr. Zibura Peter

 

Použitie Flash v geografických informačných systémoch

 

doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45

Ing. Martin Chovanec, PhD.

 

Bc. Hovanec Patrik

 

Správa a monitoring bezdrôtových sieťových zariadení

 

Ing. Peter Fanfara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

Ing. Martin Chovanec, PhD.

 

Bc. Jarembinský Marián

 

Autentifikácia použivateľov na základe biometrických metód a algoritmov

 

Ing. Anton Baláž, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:15

Ing. Martin Chovanec, PhD.

 

Bc. Matfiak Michal

 

Aplikácia elektronického podpisu pre proces schvalovania dokumentov

 

Ing. Anton Baláž, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katedra počítačov a informatiky FEI TU Košice
Inžinierske ŠZS v riadnom termíne v šk. roku 2011/2012

 

Komisia č.:

 

3

 

Miestnosť č.:

 

B510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas

Vedúci

Riešiteľ

Téma

Recenzent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2012 08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00

Ing. Peter Václavík, PhD.

 

Bc. Baláž Marek

 

Realizácia systému pre tvorbu, vizualizáciu a vyhodnocovanie vybraných foriem testov

 

doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45

Ing. Peter Václavík, PhD.

 

Bc. Klubert Dávid

 

Nástroj pre podporu návrhu integrácie aplikácií - nástroj pre návrh integračného riešenia

 

Ing. Sergej Chodarev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

Ing. Peter Václavík, PhD.

 

Bc. Škůrek Adam

 

Nástroj pre podporu návrhu integrácie aplikácií - generovanie cieľového kódu

 

Ing. Sergej Chodarev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:15

Ing. Peter Václavík, PhD.

 

Bc. Marcinová Mária

 

Testovanie fragmentov zdrojového kódu

 

Ing. Štefan Korečko, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

Ing. Peter Václavík, PhD.

 

Bc. Kováč Michal

 

Nástroje pre monitorovanie charakteristík integračnej platformy

 

Ing. Miroslav Biňas, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2012 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00

Ing. Ondrej Pločica, PhD.

 

Bc. Hovanec Vladimír

 

Praktiky agilného vývoja softvéru

 

Ing. Peter Václavík, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:45

Ing. Ondrej Pločica, PhD.

 

Bc. Plavka Tomáš

 

Rámec pre nástroje na konštrukciu prekladačov

 

Ing. Pavol Macko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30

Ing. Ondrej Pločica, PhD.

 

Bc. Salanci Jozef

 

Rámec pre nástroje na prototypovanie

 

doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:15

Ing. Štefan Korečko, PhD.

 

Bc. Dudláková Zuzana

 

Tvorba spoľahlivého softvéru pomocou formálnych metód

 

doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

Ing. Štefan Korečko, PhD.

 

Bc. Hajduk Martin

 

Rozšírenia nástroja mFDTE/PNtool

 

Ing. Slavomír Šimoňák, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2012 08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00

prof. Ing. Ján Kollár, CSc.

 

Bc. Varchola Michal

 

Možnosti accelerácie dátových prenosov medzi sieťami WAN.

 

Ing. Róbert Hužvár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45

Ing. Miroslav Biňas, PhD.

 

Bc. Telepovský Erik

 

VoteHub - Klient pre platformu Android

 

doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.

 

Bc. Bandré Marek

 

Hlasová analýza

 

Ing. Csaba Szabó, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:15

Ing. Peter Feciľak, PhD.

 

Bc. Varšík Michal

 

Cvičné zadania pre virtuálne laboratórium

 

Ing. Katarína Kleinová, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katedra počítačov a informatiky FEI TU Košice
Inžinierske ŠZS v riadnom termíne v šk. roku 2011/2012

 

Komisia č.:

 

4

 

Miestnosť č.:

 

B524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas

Vedúci

Riešiteľ

Téma

Recenzent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2012 08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00

Ing. Henrieta Telepovská, PhD.

 

Bc. Klima Ondrej

 

Administrácia databáz

 

Ing. Csaba Szabó, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45

Ing. Henrieta Telepovská, PhD.

 

Bc. Kontuľ Ján

 

Plagiáty - vyhľadávanie podobnosti v zdrojových textoch

 

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

Ing. Henrieta Telepovská, PhD.

 

Bc. Muľar Peter

 

Podpora SQL v LMS Moodle

 

Ing. Martin Varga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:15

Ing. Henrieta Telepovská, PhD.

 

Bc. Vidiš Peter

 

Vyhodnotenie zadaní v LMS Moodle

 

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

Ing. Miroslav Biňas, PhD.

 

Bc. Rybnický Tomáš

 

Automatizácia odovzdávacieho a vyhodnocovacieho procesu študentských zadaní

 

Ing. Marek Novák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2012 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00

prof. Ing. Ján Kollár, CSc.

 

Bc. Dobránsky Viktor

 

Možnosti rozširovania syntaxe programovacieho jazyka Java

 

Ing. Emília Pietriková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:45

prof. Ing. Ján Kollár, CSc.

 

Bc. Daňko Peter

 

Funkcionálny prístup ku skriptovaniu

 

Ing. Milan Nosáľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30

Ing. Štefan Korečko, PhD.

 

Bc. Konček Roman

 

Systém pre správu web služieb

 

Ing. Anton Baláž, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:15

Ing. Štefan Korečko, PhD.

 

Bc. Kurjak Radoslav

 

Vyhodnotenie praktických otázok z problematiky abstraktných strojov externým emulátorom

 

doc. Ing. Milan Šujanský, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

Ing. Štefan Korečko, PhD.

 

Bc. Marcinčin Ján

 

Nástroj pre automatizáciu simulačných experimentov v CPN Tools

 

Ing. Viliam Slodičák, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2012 08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00

Ing. Štefan Korečko, PhD.

 

Bc. Natafaluši Peter

 

Prepojenie vizualizačného systému s externým riadiacim programom

 

doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45

Ing. Štefan Korečko, PhD.

 

Bc. Tovarňák Ján

 

Využitie procesnej algebry a Perfect Developer pri vývoji softvéru

 

Ing. Viliam Slodičák, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

prof. Ing. Ján Kollár, CSc.

 

Bc. Koren Peter

 

Bezpečnosť v moderných dátových centrách

 

Ing. Anita Verbová, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katedra počítačov a informatiky FEI TU Košice
Inžinierske ŠZS v riadnom termíne v šk. roku 2011/2012

 

Komisia č.:

 

5

 

Miestnosť č.:

 

A529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas

Vedúci

Riešiteľ

Téma

Recenzent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2012 08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00

doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.

 

Bc. Barsa Róbert

 

Servisne orientovaná komunikačná platforma pre podporu výučby

 

Ing. Michaela Bačíková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45

doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.

 

Bc. Kazimírová Ivana

 

Automatizované generovanie študijných materiálov pre prípadové štúdie zo zdrojových kódov

 

Ing. Milan Nosáľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.

 

Bc. Putnoky Tomáš

 

Podporné softvérové nástroje pre výučbu generatívneho programovania

 

Ing. Milan Nosáľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:15

doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.

 

Bc. Staník Tomáš

 

Metódy a technológie pre približné určovanie polohy v interiéroch budov

 

Ing. Dominik Lakatoš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.

 

Bc. Svitanič Roman

 

Využitie chytrých mobilných zariadení pri interaktívnych prezentáciách

 

Ing. Michaela Bačíková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2012 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00

doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.

 

Bc. Šebejová Denisa

 

Automatická kontrola postupu študenta v prípadových štúdiách pre výučbu objektového programovania

 

Ing. Miroslav Biňas, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:45

Ing. Miroslav Biňas, PhD.

 

Bc. Bittó Ladislav

 

Elektronická učebnica

 

Ing. Miroslav Michalko, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30

prof. Ing. Ján Kollár, CSc.

 

Bc. Tirpák Ľuboš

 

Vylepšenie konfiguračného manažmentu.

 

Ing. Róbert Hužvár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:15

Ing. Juraj Giertl, PhD.

 

Bc. Kecsey Tomáš

 

Optimalizácia meracieho a exportovacieho procesu nástroja BasicMeter

 

Ing. Peter Feciľak, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

Ing. Juraj Giertl, PhD.

 

Bc. Antl Miroslav

 

Rámec vyhodnocovača a webového rozhrania nástroja SLA Meter

 

Ing. Adrián Pekár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2012 08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00

Ing. Miroslav Biňas, PhD.

 

Bc. Vinclav Lukáš

 

VoteHub - Anketový system

 

Ing. Peter Václavík, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45

Ing. Miroslav Biňas, PhD.

 

Bc. Vaľo Peter

 

Programovací jazyk Robot Karel

 

Ing. Emília Pietriková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

Ing. Juraj Giertl, PhD.

 

Bc. Ujlaky Martin

 

Systém bmIDS pre detekciu narušenia v počítačových sieťach

 

doc. Ing. Ján Bača, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:15

Ing. Juraj Giertl, PhD.

 

Bc. Vasiľ Maroš

 

Komponenty webového rozhrania nástroja SLA Meter

 

Ing. Miroslav Michalko, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katedra počítačov a informatiky FEI TU Košice
Inžinierske ŠZS v riadnom termíne v šk. roku 2011/2012

 

Komisia č.:

 

6

 

Miestnosť č.:

 

A509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas

Vedúci

Riešiteľ

Téma

Recenzent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2012 08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00

doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.

 

Bc. Janitor Martin

 

Znalostná báza softvérových technológií

 

doc. Ing. Ladislav Samuelis, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45

doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.

 

Bc. Jízdný Radoslav

 

Využitie návrhových znalostí o používateľskom rozhraní aplikácie pre jej údržbu a modifikácie

 

Ing. Ondrej Pločica, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.

 

Bc. Jurkovský Peter

 

Vytváranie UML diagramov v prostredí SWT/OpenGL

 

Ing. Csaba Szabó, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:15

Ing. Marek Paralič, PhD.

 

Bc. Martončík Jozef

 

Systém pre podporu automatizovaného spracovania programových úloh - vytváranie testovacieho systému

 

Ing. Miroslav Biňas, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

Ing. Marek Paralič, PhD.

 

Bc. Ištvan Miroslav

 

Systém pre podporu automatizovaného spracovania programových úloh - časť administrátora

 

Ing. Miroslav Biňas, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2012 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00

Ing. Marek Paralič, PhD.

 

Bc. Kováč Jaroslav

 

Pokročilé návrhové vzory v distribuovaných systémoch

 

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:45

Ing. Marek Paralič, PhD.

 

Bc. Kuchár Michal

 

Modelovanie a vykonávanie podnikových procesov

 

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30

doc. Ing. Ladislav Samuelis, CSc.

 

Bc. Škurla Martin

 

Vizualizácia algoritmov pre odstraňovanie nepoužívaných objektov v JRE

 

doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:15

doc. Ing. Ladislav Samuelis, CSc.

 

Bc. Beňko Matúš

 

Podpora personalizácie výučbových prostredí pomocou zdieľania učebných materiálov

 

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

doc. Ing. Ladislav Samuelis, CSc.

 

Bc. Geletka František

 

Testovanie v prostredí OSGi

 

Ing. Dušan Trávníček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2012 08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00

doc. Ing. Ladislav Samuelis, CSc.

 

Bc. Šinger Milan

 

Zdokonaľovanie softvérových procesov - teória a prax štandardu PSP

 

Ing. Csaba Szabó, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45

doc. Ing. Ladislav Samuelis, CSc.

 

Bc. Loja Martin

 

Bezškálová vlastnosť rozsiahlych objektovo-orientovaných programov a jeho uplatnenie softvérovom inžinierstve

 

Ing. Csaba Szabó, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

prof. Ing. Ján Kollár, CSc.

 

Bc. Živčáková Mária

 

Identifikácia a špecifikácia modulov pre Apache httpd server v prostredí Enterprise

 

Ing. Anita Verbová, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:15

Ing. Marek Paralič, PhD.

 

Bc. Hric Marek

 

Prepájanie podnikových aplikácií s využitím architektonických vzorov

 

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

Ing. Marek Paralič, PhD.

 

Bc. Tabačko Roman

 

Podpora transakcií v distribuovaných aplikáciách s využitím systémov pre správu obsahu

 

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katedra počítačov a informatiky FEI TU Košice
Inžinierske ŠZS v riadnom termíne v šk. roku 2011/2012

 

Komisia č.:

 

7

 

Miestnosť č.:

 

A508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas

Vedúci

Riešiteľ

Téma

Recenzent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2012 08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

 

Bc. Haščák Jaroslav

 

Transformácia numerickej informácie na text

 

Ing. Csaba Szabó, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

 

Bc. Hochvart Ľubomír

 

Rozpracovanie a kontrola zadaní pre temy predmetu Operačné systémy

 

Ing. Katarína Kleinová, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

 

Bc. Janitor Martin

 

Dátové sklady

 

Ing. Henrieta Telepovská, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:15

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

 

Bc. Lancoš Adrián

 

Budovanie databázy slovenských slov

 

doc. Ing. Ladislav Samuelis, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

 

Bc. Ľuník Matúš

 

Identifikácia autorstva textu

 

Ing. Henrieta Telepovská, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2012 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

 

Bc. Petrič Pavol

 

Spracovanie a nasadenie testov pre predmet Operačné systémy

 

Ing. Katarína Kleinová, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:45

Ing. Ondrej Látka, PhD.

 

Bc. Jalč Jozef

 

Informačný systém pre správu reprografického pracoviska na báze MVC modelu.

 

Ing. Branislav Madoš, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30

Ing. Ondrej Látka, PhD.

 

Bc. Michalenko Pavol

 

Aplikačné rozhranie pre programovanie grafických aplikácii v XNA Game studio 4.0

 

Ing. Eva Danková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:15

Ing. Juraj Giertl, PhD.

 

Bc. Štefanišin Peter

 

Centralizovaná správa nástroja BasicMeter

 

Ing. Peter Feciľak, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

Ing. Juraj Giertl, PhD.

 

Bc. Vereščák Tomáš

 

Optimalizácia zhromažďovacieho procesu nástroja BasicMeter

 

Ing. Adrián Pekár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2012 08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<