Štipendijné pobyty 
 • Študenti 4. ročníka odboru Výpočtová technika a informatika môžu absolvovať letný semester ak. r. 07/08 v Klagenfurte v rámci programu CEEPUS. Záujemcovia nech sa hlásia u Ing. L.Samuelisa, CSc. do 19.10.2007 (piatok)

 • Ponuka firmy Siemens Program and System Engineering s.r.o. na letnú prax resp. ročnú prax u firmy Siemens pre výborných študentov
  Bližšie informácie a dotazník: doc. Zdeněk Havlice, CSc.

 • Letné stáže, štipendijný program a možnosť riešiť diplomové práce ponúka U.S. Steel Košice, s.r.o.
  Bližšie informácie: http://www.usske.sk/career/career-s.htm

 • Werner von Siemens Excellence Award - Štipendijná podpora študijného pobytu na univerzitách v Nemecku
  Bližšie informácie: http://www.siemens.sk/award 

 • Informačný portál SAIA, n.o - Slovenská akademická informačná agentúra
  Košická pobočka: Ing. Zuzana Kalináčová - riaditeľka a koordinátorka akademických programov, Boženy Němcovej 32, 040 01 Košice, saia.kosice@tuke.sk 

Súťaže 

Copyright © KPI FEI TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika