Ďalšie formy vzdelávania sú doplnkové a nenahrádzajú štandardné akreditované vysokoškolské štúdium, či už bakalárske alebo inžinierske.