Katedra počítačov a informatiky má najväčší počet laboratórnych miestností na fakulte a niektoré z nich boli vybudované v spolupráci a za podpory spoločností Siemens, Koger Inc., CISCO a T-Systems.