MUISE - Multimediálna učebňa informatiky a softvérového inžinierstva


MUISE

Poďakovanie:


Toto laboratórium bolo vybudované na základe spolupráce združenia Košice IT Valley a firmy Siemens Program and System Engineering PSE a Katedry počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach.

IT Valley Siemens

Copyright © KPI FEI TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika