LOS - Laboratórium operačných systémov


LSI LSI LSI

Poďakovanie:


Toto laboratórium bolo vybudované na základe spolupráce združenia Košice IT Valley a firmy T-Systems, TU Košice
a Katedry počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach.

IT Valley T-Systems

Copyright © KPI FEI TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika