doc. Ing. Ján Bača, CSc.

Zaradenie:
docent

Funkcia:
vysokoškolský učiteľ
E-mail:
Jan.Baca at tuke.sk
Telefón:
055/602 2573
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
537B


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:  Pondelok 10.00 - 11.30

Prednášky z predmetov
 • Logické systémy
 • Diagnostika a spoľahlivosť
 • Návrh číslicových systémov;

Cvičenia z predmetov
 • Logické systémy
 • Diagnostika a spoľahlivosť
 • Návrh číslicových systémov;

Zameranie výskumu
 • Analýza a syntéza logických systémov
 • Diagnostika číslicových systémov
 • Formálne špecifikácie a dekompozícia systémov
 • Počítačové inžinierstvo
 • Elektronické vzdelávanie

Študenti doktorandského štúdia

 • Ing. Ľuboš Dúbravec: Metódy monitorovania a riadenia sietí s podporou kvality služieb (QoS)
 • Ing. Michal Kohút: Modely distribuovaných archívnych systémov pre prácu s multimédiami v reálnom čase


 • Absolventi doktorandského štúdia

 • Ing. Juraj Giertl, PhD.:Optimalizácia merania a vyhodnocovania prevádzkových parametrov v počítačových sieťach
 • Ing. Peter Feciľak, PhD.: Metódy monitorovania a riadenia sietí s podporou kvality služieb (QoS)
 • Ing. Katarina Kleinová, PhD.: Riešenie hlasových služieb v sieťach nových generácií
 • Ing. Miroslav Biňas, PhD.: Využitie distribuovaných systémov pre potreby archivácie videokonferenčných prenosov
 • Ing. Miroslav Michalko, PhD.: Tvorba videostreamingov pre mobilné zariadenia s požadovanou kvalitou

 • Členstvo


 • člen Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku
 • člen výboru pobočky SSAKI pri KPI FEI TU Košice
 • člen programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie ICETA, Košice-Stará Lesná, Slovak Republic

 • Projekty


 • [2009-2011] VEGA 1/1004/09: Optimalizácia prenosu informácií multimediálneho charakteru na báze formálnych metód
 • [2008-2010] VEGA 1/0525/08: Metódy efektívneho prenosu informácie multimedialného charakteru: Vývoj multimediálnych komunikačných služieb novej generácie
 • 2006-2008] VEGA No. 1/3140/06: De/kompozičný návrh a analýza diskrétnych systémov na báze Petriho sietí
 • [2006-2008] TEMPUS JEP 26152 2005: Adaptive Information and Communication Technologies for Education of Visually Impaired Students in Ukraine
 • [2005-2007] KEGA 3/3121/05: Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov
 • [2005-2006] VEGA 1/2175/05:Vyhodnocovanie parametrov prevádzky širokopásmových komunikačných infraštruktúr: vývoj podporných platforiem
 • Programový systém pre syntézu logických obvodov. FEI TU Košice
 • Projekt prenosu logických a analógových signálov zo systému TZD 751 pre počítač RPP 16 prostredníctvom DMS 80. Košice KTK EF VšT, 1979, 28s. Rozvodný závod VSE Košice
 • Projekt nasadenia počítačového systému RPP 16 pre dispečerské riadenie v podmienkach KP VSE. Košice KTK EF VšT, 1980, 35s. Rozvodný závod VSE Košice


 • Publikácie  Ďalšie záujmy

 • Divadlo, hudba, turistika, rekreačné plávanie

 • Last updated: