Prof. ing.
Liberios Vokorokos, Phd.

Zaradenie:

profesor

Funkcia:

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, vedúci Počítačového centra

E-mail:

Liberios.Vokorokos@tuke.sk

Telefón:

055/602 2221

Fax:

055/633 0115

Miestnosť:

Dekanát Fakulty elektrotechniky a informatiky, č.dv. 238

Adresa:

Technická univerzita v Košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky Letná9/A

Predmety

  • Stavba počítačov I.
  • Princípy počítačového inžinierstva
  • Bezpečnosť v internete
  • Architektúry počítačových systémov
  • Paralelné počítačové systémy a superpočítače

Zameranie výskumu

  • Paralelné a distribuované architektúry špecializovaných vysokovýkonných počítačových systémov
  • Paralelné počítače riadené tokom údajov (Data Flow)
  • Metódy a prostriedky tvorby bezpečnosti a správy sieťových počítačových systémov
  • Bezpečnosť distribuovaných počítačových systémov