Prof. ing.
Liberios Vokorokos, Phd.

Absolventi doktorandského štúdia

 • Anton Baláž: Simulácia paralelných programov na vysokovýkonných počítačoch.
 • Martin Chovanec: Algoritmy pre bezpečné interakcie prvkov počítačovej siete odolné voči útokom.
 • Alžbeta Kleinová: Bezpečnosť počítačovej siete s ohľadom na vrstvový model ISO/OSI.
 • Ondrej Látka: Implementácia distribuovaných počítačových systémov v sieťovom prostredí.
 • Jana Trelová: Rekonfigurácia paralelných počítačových systémov s aplikovaním na riadiace jednotky výrobných systémov na báze počítačov riadených tokom údajov.
 • Branislav Madoš: Efektívne rozhrania pre edukačné systémy.
 • Ján Perháč: Distribuované počítačové systémy pre špecializované výpočtové prostredia.
 • Peter Ivančík: Modelovanie bezpečnosti v dátových komunikačných sieťach.

Študenti doktorandského štúdia

 • Marián Mižík: Metódy detekcie prienikov v distribuovaných systémoch.
 • Wasim Zahra: Viacvrstvový bezpečnostný protokol v rámci ISO/OSI
 • Ivan Šestina: Správa a modelovanie bezpečnosti v dátových komunikačných sieťach.
 • Michal Augustín: Bezpečnosť šifrovacích protokolov s využitím adaptívnych metód inteligentných systémov .
 • Eva Danková: Bezpečnosť šifrovacích protokolov s využitím adaptívnych metód inteligentných systémov.
 • Marek Domiter: Správa a modelovanie bezpečnosti v dátových komunikačných sieťach.
 • Peter Jakubčo: Problém odolnosti voči poruchám v distribuovanom prostredí.
 • Milan Vrábeľ: Správa a modelovanie bezpečnosti v dátových komunikačných sieťach.