Prof. ing.
Liberios Vokorokos, Phd.

Zahraničné citácie

  • aaa: Simulácia paralelných programov na vysokovýkonných počítačoch.