Prof. ing.
Liberios Vokorokos, Phd.

Absolventi inžinierskeho štúdia

 • Vokorokos, L.: Diagnostika riadiacich zariadení pomocou pozorovateľa, I. Medzinárodná konferencia, Číslicové spracovanie signálov, Prievidza Slovakia, September 12–14, 2000, pp. 86-90. ISBN 80-967609-4-7.
  Moucha, V. – Marchevský, S. – Lukáč, R. – Stupák, Cs.: Číslicová filtrácia obrazových signálov. Monografia. Edičné stredisko Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika v Košiciach, p. 369, Košice 2000. ISBN 80-7166-036-1.
 • Vokorokos, L.: Diagnostika mechanických zariadení pomocou paralelného počítačového systému. Východoslovenské tlačiarne, a.s. 2000. p. 152. ISBN 80-7099-619-6.
  Marasová, D.: Matematické modelovanie odolnosti dopravných pásov proti prierazu. Monografia, AD Servis, Český Těšín, 2001, p. 100. ISBN 80-7099-542-4.
 • Vokorokos, L.: Faults diagnosis of control system using the observer, 4th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems 2000, Portorož Slovenia, September 17-19, 2000, pp. 189-192. ISBN 961-6303-23-6.
  Demeč, P.: Metodika tvorby výpočtových modelov pre analytické skúmanie presnosti obrábacích strojov. Acta Mechanica Slovaca, Ročník 4, No. 3/2000, Vienala, pp. 75-78. ISSN 1335-2393.
 • Vokorokos, L.: Decentralizovaná diagnostika rotorov pomocou skupiny pozorovateľov, Medzinárodní vědeckou konferenci, Výrobní systémy s prúmyslovými roboty, Ostrava, September 5-7, 2000, pp. 64.1-6. ISBN 80-7078-799-6.
  Valenčík, Š.: Multifunkčné chápadlá priemyselných robotov. Acta Mechanica Slovaca, Ročník 4, No. 3/2000, Vienala, pp. 129-132. ISSN 1335-2393.
 • Vokorokos, L.: Diagnostika zariadení pomocou pozorovateľa. V. medzinárodná konferencia, Nové smery vo výrobných technológiách 2000, Prešov Slovakia, Jún 15-16, 2000, pp. 430-433. ISBN 80-7099-524-6.
  Demeč, P.: Metodika tvorby výpočtových modelov pre analytické skúmanie presnosti obrábacích strojov. Acta Mechanica Slovaca, Ročník 4, No. 3/2000, Vienala, pp. 75-78. ISSN 1335-2393.