Prof. ing.
Liberios Vokorokos, Phd.

Monografie

  • Diagnostika mechanických zariadení pomocou paralelného počítačového systému. , Vokorokos, L., Východoslovenské tlačiarne, a.s. 2000, p. 152. ISBN 80-7099-619-6.
  • Princípy architektúr počítačov riadených tokom údajov., Vokorokos, L., Copycenter, spol. s r.o., Košice, 2002, p. 147. ISBN 80-7099-824-5.
  • Počítače: základy technických prostriedkov., Vokorokos, L.,Jelšina, M., Mercury 2004, p. 177. ISBN 80-89061-90-7.
  • Architektonické riešenie počítačového systému Data Flow KPI., Vokorokos, L.,Jelšina, M., Elfa s.r.o. 2004. p. 214. ISBN 80-89066-86-0.