Prof. ing.
Liberios Vokorokos, Phd.

Učebnice

  • Šimoňák S, Tomášek M, Vokorokos L: Programové prostriedky pre tvorbu dokumentov, tabuľkové výpočty a sieťové služby. Elfa 2000, p.186. ISBN 80-88964-42-3.
  • Vokorokos, L.: Programovacie techniky v príkladoch. Resko s.r.o., 2001. p. 73. ISBN 80-7099-636-6.
  • Vokorokos, L.: Stavba počítačov. CD verzia, Košice, 2004, p. 264. ISBN 80-8073-120-9.
  • Vokorokos, L.: Digital Computer Principles. Typotex Ltd. Retek 33-35, Budapešť, 2004, p. 230. ISBN 96-39548-09-X. (Učebnica je v anglickom jazyku a vydaná v Budapešti).
  • Vokorokos L. a kolektív: Princípy počítačového inžinierstva, Elfa, Košice, Slovakia, 2008, ISBN 978-80-8086-075-2
  • Vokorokos, L.: Princípy architektúr počítačov riadených tokom údajov, Košice, Slovakia, 2002, ISBN 80-7099-824-5
  • Vokorokos, L.: Diagnostika mechanických zariadení pomocou paralelného počítačového system, Košice, Slovakia, 2000, ISBN 80-7099-619-6 (brož.)