Prof. ing.
Liberios Vokorokos, Phd.

Linky


Technická univerzita v Košiciach


Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach


Katedra počítačov a informatiky


Počítačové centrum FEI