Ing. František Hrozek, PhD.

Zaradenie:
odborný asistent

Funkcia:
vysokoškolský učiteľ
E-mail:
Frantisek.Hrozek at tuke.sk
Telefón:
055/602 4313
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
A534, Letná 9


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:  Pondelok 10.00 - 11.30

Cvičenia z predmetov
  • Počítačová grafika
  • Systémy virtuálnej reality
  • Logické systémy
Zameranie výskumu
  • virtuálna realita a počítačová grafika
Členstvo
  • člen Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku (SSAKI) na KPI FEI TU Košice
Publikácie


Ďalšie záujmy


Last updated: