prof. Ing. Ján Kollár, CSc.


Predmety

Funkcionálne programovanie

Paralelné programovanie