Bakalárske projekty 2008/2009

 1 prof. Ing. Kollár, CSc. Ing. Wassermann Princípy tvorby modelov pomocou jazyka Ladislav Lorko
 2 prof. Ing. Kollár, CSc. Ing. Wassermann Gramatiky modelov Tomáš Hudák
 3 prof. Ing. Kollár, CSc. Ing. Wassermann Modelovanie ako metaprogramovanie Peter Zahradník
 4 prof. Ing. Kollár, CSc. Ing. Wassermann Metaprogramovanie a adaptácia softvérových systémov Marcel Borovský
 5 prof. Ing. Kollár, CSc. Ing. Sabo Vplyv reflexíe na adaptabilitu softvérových systémov Lukáš Byra
 6 prof. Ing. Kollár, CSc. Ing. Sabo Odvodenie DML pri modelovani návrhových vzorov Lukáš Fedorko
 7 prof. Ing. Kollár, CSc. Ing. Sabo Tvorba programov na báze návrhových vzorov  Peter Gočík
 8 prof. Ing. Kollár, CSc. Ing. Sabo Generatívny prístup k tvorbe flexibilného rozhrania   Richard Bdžoch

Metodika spracovania

1. Seminár: Kollár: Technológia prekladu   material v kódovanej elektronickej forme 

2. Seminár: Porubän: Inžinierstvo softvérových jazykov

3. Definícia špecializovaných úloh


Spôsob uvádzania literatury v LaTeXu: Pomocou \cite{autor} v texte a so zoznamom literatúry v tvare

\begin{thebibliography}

\bibitem{autor}

\end{thebibliography}