Diplomové práce 2007/2008

1. doc. Ing. Ján Kollár, CSc. Kollár Generatívny interpretátor programovacích jazykov František Veselka
2. doc. Ing. Ján Kollár, CSc. Václavík Aspektovo orientované dynamické monitorovanie programov v jazyku Java Peter Klobušník
3. doc. Ing. Ján Kollár, CSc. Porubän Adaptabilný návrh a implementácia informačných systémov Marek Melich

 

Metodika spracovania

Diplomové práce rozpracovať s cieľom ujasnenia si všetkych, a to aj praktickych prístupov.

Všetky práce spracovať formálne v systéme LaTeX (pdftex)

Programy spracovať v jazyku Java pod prostredím Eclipse, u práce 1 aj v jazyku Haskell a Smalltalk, pričom u všetkých prác použiť metaobjektový prístup. U práce 3. je potrebné sa zamerať na adaptibilitu prvkov informačných systémov, vychádzajúc z konferenčneho systému.

Základný príklad (ako možné východisko) v jazyku Java je v adresári  Java Sample


Základné zdroje

Funkcionálny jazyk Hughs98 a prípadne aj základná literatúra (pozor, základnú literatúru len osobne u vedúceho práce)

Príklad nereflexivneho a adaptívneho jazyka v dvoch podadresároch ako aj draft Kollar.pdf 

Huffmanov strom kódovania, nie je aktuálny z obsahového hľadiska, ale obsahuje aj zdrojové texty v LaTeXu, ako možná šablóna spracovania pre všetky práce.

Java, Eclipse, metaobjekty, konferenčné systémy, ako aj zdroje literatúry, najmä citeseer

Literatúra má byť uvedená v úplnej forme, viď Kollar.pdf, nie ako odkaz na  stránku WEB. Odkaz na stránku WEB možno dávať iba výnimočne, ak nie je možné zistiť pôvodný zdroj.

Spôsob uvádzania literatury v LaTeXu: Pomocou \cite{autor} v texte a so zoznamom literatúry v tvare

\begin{thebibliography}

\bibitem{autor}

\end{thebibliography}