Semestrálne projekty 4. ročník 2007/2008

1.

doc. Ing. Ján Kollár, CSc.

Porubän

Analýza a modelovanie oblastí v sofvérovom inžinierstve

Marek Blahovský

2.

doc. Ing. Ján Kollár, CSc.

Porubän

Princípy a prostriedky modelovania vlastností softvérových systémov

Jaroslav Kuchta

3.

doc. Ing. Ján Kollár, CSc.

Porubän

Vzťah medzi diagramami vlastností a implementačnými technikami

Martin Šebest

4.

doc. Ing. Ján Kollár, CSc.

Václavík

Metodológia a aplikácia generického programovania

Michal Tremba 

5.

doc. Ing. Ján Kollár, CSc.

Václavík

Zložkovo-orientované programovacie techniky orientované na šablóny

Róbert Kušnier

6.

doc. Ing. Ján Kollár, CSc.

Václavík

Aspektovo-orientovaná dekompozícia a kompozícia

Radoslav Križanský 

7.

doc. Ing. Ján Kollár, CSc.

Porubän

Kompozičné a transformačné generátory

Tomáš Labanc

8.

doc. Ing. Ján Kollár, CSc.

Porubän

Aplikácia princípov statického metaprogramovania

Slavomír Svitana

9.

doc. Ing. Ján Kollár, CSc.

Porubän

Reprezentácia a implementácia metainformácie

Robert Zubák

10

doc. Ing. Ján Kollár, CSc.

Porubän

Technológia programovania cieľov a rozšíriteľné programovanie

Peter Vais

11.

doc. Ing. Ján Kollár, CSc.

Kollár

Aplikácie a variácie monadického programovania.

 

  Metodika spracovania

Semestrálne projekty 1-10 sú orientované na problematiku generatívneho programovania, 11 na problematiku monadického programovania, so spoločným zámerom tvorby adaptívnych softvérových systémov.


Základné zdroje

Pre práce 1. až 10 prevziať materiál na sekretariáte a spracovať každú s podtém v rozsahu 1 strany vo formate Word .doc vo fonte Arial 10pt. Zamerať sa na vystihnutie podstaty, stručne a jasne vysvetliť princíp a uviesť ilustračný príklad. Obrázky majú byť 400 DPI veľkosti 10x10cm.

Prácu 11 spracovať v systéme LaTeX a opierať sa o tieto zdroje:  

Funkcionálny jazyk Hughs98 a prípadne aj základná literatúra  

Monadické experimenty


Literatúra má byť uvedená v úplnej forme nie ako odkaz na  stránku WEB, t.j. meno a priezvisko autora, názov článku, knihy, názov časopisu-konferencie, vydavateľ, od strany do strany, resp. počet strán, viď moju osobnú stránku. Odkaz na stránku WEB možno dávať iba výnimočne, ak nie je možné zistiť pôvodný zdroj.


Priebežná kontrola stavu riešenia

Mailom vedúcemu semestrálneho projektu v zozipovanej forme všetky dokumenty a prípadne aj programy 9. novembra (plus minus 2 dni)


Záverečné hodnotenie

Odovzdať semestrálnu prácu vrátane všetkých programov na CD nosiči týždeň pred zápočtovým týždňom, a v zápočtovom týždni sa dostaviť na prezentáciu s indexom.

Termín prezentácie bude oznámený včas.


Kedy nie som dostupný: 25-26.10, každý pondelok a utorok doobeda a vo štvrtok poobede.

Kedy som dostupný: od 9:00 do 15:00 každý deň.