doc. Ing. Ján Kollár, CSc.

Zaradenie:
docent

Funkcia:
vedúci katedry
E-mail:
Jan.Kollar@tuke.sk
Telefón:
055/602 2577
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
541B


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:  Pondelok 13.00-14.00

Prednášky z predmetov
 • Funkcionálne programovanie
 • Prekladače
 • Paralelné programovanie

Cvičenia z predmetov
 • Paralelné programovanie

Zameranie výskumu
 • Návrh programovacích jazykov
 • Paradigmy programovania (procesná funkcionálna, aspektová)
 • Otvorené a adaptívne systémy
 • Implementácia funkcionálnych programovacích jazykov
 • Paralelné a distribuované programovanie
 • Výpočty vysokého výkonu, MPI

Študenti doktorandského štúdia
 • Jaroslav Porubän: Profilácia procesných funkcionálnych programov. 
 • Peter Václavík: Abstraktné typy a ich implementácia v procesnom funkcionálnom jazyku.
 • Miroslav Vidiščak: Distribuovaná aplikácia procesnej funkcionálnej paradigmy.

Členstvo
 • člen Slovenskej informatickej spoločnosti
 • člen Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku
 • člen rezenzného kolektívu časopisu Journal of Electrical Engineering
 • člen rezenzného kolektívu časopisu Computers and Informatics
 • člen recenzného kolektívu medzinárodnej konferencie Domain-Specific Languages for  Software Engineering, Hawaii
 • predseda programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Electronic Computers and Informatics, Košice-Herľany, Slovak Republic
 • člen programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie EMES – Engineering of Modern Electrical Systems, Oradea, Romania
 • člen programového výboru medzinárodnej konferencie ICETA – International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications, Košice, Slovak Republic


Projekty

 • [1980] Kollár, J.: Prevod programov z výpočtového systému vyššej  úrovne  na  ROBOTRON  KRS  4200.    Ústav elektrických strojov, Košice.
 • [1983] Kollár, J.: Prenos  súborov  z Tesla 200  na SM4-20.  ÚVT UPJŠ Košice.
 • [1983] Kollár, J.: Programový systém  pre meranie charakteristík motorov.  VÚES Košice.
 • [1983] Kollár, J: Programový systém pre  analýzu obrazov z diaľkového  prieskumu Zeme dru+zicou LANDSAT.  (medzinárodný program    INTERKOSMOS).  ÚVT UPJŠ Košice.
 • [1985] Kollár,J.: Kompilátor  jazyka AMDASM  29-C. SÚJV Dubna, ZSSR, (medzinárodný program HYPERON).
 • [1986] Kollár, J.: Databázový editor  a výpisový  program. ÚVT UPJŠ Košice.
 • [1988] Kollár, J.: Analýza optických  sústav. VÚKOV Prešov, ÚVT UPJŠ Košice.
 • [1989] Kollár, J.: MICROCALC  -  funkcionálny  prostriedok pre programovanie v tabuľke. ÚVT UPJŠ Košice.
 • [1990] Kollár, J.: Meranie vnútornej  kvality biochemických vyšetrení. ÚVT UPJŠ Košice.
 • [1990] Kollár, J.: Knižnica grafických procedúr pre ovládanie plottera HP7475A,  ÚVT UPJŠ Košice.
 • [1989-1994] Kollár, J.: Architektúry počítačov dataflow: „Programové prostriedky počítačov dataflow“. KPI FEI TU Košice.
 • [1998-2000] Kollár, J.: Funkcionálna špecifikácia a implementácia systémov reálneho času, Projekt VEGA No. 1/5265/98, KPI FEI TU Košice.
 • [2001-2003] Kollár, J.: Väzba procesného funkcionálneho jazyka na MPI, Projekt VEGA No. 1/8134/01, KPI FEI TU Košice.
 • [2004-2006] Kollár, J.: Špecifikácia a implementácia aspektov v programovaní, Projekt VEGA No. 1/1065/04, KPI FEI TU Košice


Knihy[1994]
[1999]
[2001]
[2002]
[2003]


 • [1994] Kollár J.: Funkcionálne programovanie. KPI FEI TU Košice, Academic Press elfa, s.r.o., Košice, 1994, vysokoškolská učebnica, ISBN 80-88786-14-2, 165pp.
 • [1999] Kollár, Ján: Paralelné programovanie.  Academic Press elfa, s.r.o., Košice, 1999, monografia, ISBN 80-88964-14-8, 96pp.
 • [2001] Ján Kollár, Zděnek Havlice: Technológia jazykových systémov. Academic Press elfa s.r.o, Košice, 2001, monografia, ISBN 80-89066-12-7, 190pp.
 • [2002] Kollár, Ján: Návrh a interpretácia programovacích jazykov.  Academic Press elfa, s.r.o., Košice, 2002, vysokoškolská učebnica, ISBN 80-89066-48-8, 94pp.
 • [2003] Kollár Ján: Metódy a prostriedky pre výkonné paralelné výpočty. Academic Press elfa, s.r.o., Košice, 2003, Edícia monografií FEI TU v Košiciach, 110 pp., ISBN 80-89066-70-4


Publikácie

2006
 1. Bandáková Jana, Kollár Ján: Towards Generic Implementation of Software Architectures, Proceedings of the 4th Slovakian-Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence, Herľany, Slovakia, January 20-21, 2006, 2006, pp. 209-218, ISBN 963 7154 44 2 Abstrakt
 2. Kollár Ján, Porubän Jaroslav, Václavík Peter: Time and Memory Profile of a Process Functional Program, Acta Polytechnica Hungarica, 3, 2, 2006, pp. 27-40, ISSN 1785-8860 Abstrakt
 3. Kollár Ján, Porubän Jaroslav, Václavík Peter: From Eager PFL to Lazy Haskell, Computing and Informatics, 25, 1, 2006, pp. 61-80, ISSN 1335-9150 Abstrakt
2005
 1. Porubän Jaroslav, Václavík Peter, Kollár Ján: Design and Implementation of Bibliography Registration System, Proceedings of the 3rd Slovakian-Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence, Herľany, Slovakia, January 21-22, 2005, 2005, pp. 217-224, ISBN 963 7154 35 3 Abstrakt
 2. Václavík Peter, Kollár Ján, Porubän Jaroslav, Vidiščak Miroslav: Compiling the Process Functional Programs, Proceedings of the 3rd Slovakian-Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence, Herľany, Slovakia, January 21-22, 2005, 2005, pp. 283-296, ISBN 963 7154 35 3 Abstrakt
 3. Kollár Ján, Tóth Marcel: An Experiment with Aspect Programming Language, Proceedings of the 3rd Slovakian-Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence, Herľany, Slovakia, January 21-22, 2005, 2005, pp. 225-235, ISBN 963 7154 35 3 Abstrakt
 4. Václavík Peter, Kollár Ján, Porubän Jaroslav: Object-oriented Programming with Functional Language, 8'th International Conference ISIM'05, Hradec nad Moravicí, Czech Republic, April 19 - 20, 2005, pp. 167-174, ISBN 80-86840-09-3 Abstrakt
 5. Kollár Ján, Havlice Zdeněk, Porubän Jaroslav, Václavík Peter: Evaluation of Resources by Abstract Interpretation, Journal of Information, Control and Management Systems, 3, 1, 2005, pp. 27-34, ISSN 1336-1716 Abstrakt
 6. Porubän Jaroslav, Kollár Ján, Vidiščak Miroslav: Aspect-oriented Program Profiling, Analele Universitatii din Oradea, Proc. 8th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems, Felix Spa-Oradea, May 26 - 28, University of Oradea, Romania, 2005, pp. 112-117, ISSN 1223-2106 Abstrakt
 7. Václavík Peter, Kollár Ján, Vidiščak Miroslav: Deriving Types Using Proxy, Analele Universitatii din Oradea, Proc. 8th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems, Felix Spa-Oradea, 26-28 May 2005, Oradea, Romania, University of Oradea, Romania, 2005, pp. 140-145, ISSN 1223-2106 Abstrakt
 8. Václavík Peter, Kollár Ján: Deriving Types in Functional Languages, Conference Proceedings - 8th International Conference Informatics 2005, Bratislava, June 20-21, 2005, Bratislava, The Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics, 2005, pp. 165-170, ISBN 80-969243-3-8 Abstrakt
 9. Kollár Ján, Porubän Jaroslav, Václavík Peter: Separating Concerns in Programming: Data, Control and Actions, Computing and Informatics, 24, 5, 2005, pp. 441-462, ISSN 1335-9150 Abstrakt
 10. Kollár Ján, Tóth Marcel: Temporal Logic for Pointcut Definitions in AOP, Acta Electrotechnica et Informatica, 5, 2, 2005, pp. 15-22, ISSN 1335-8243 Abstrakt
 11. Kollár Ján, Novitzká Valerie, Václavík Peter, Porubän Jaroslav: Process Functional Form of Imperative Programs, Romanian Journal of Information Science and Technology (ROMJIST), 8, 2, 2005, pp. 99-114, ISSN 1453-8245 Abstrakt
2004
 1. Kollár Ján: Advising via Type Definitions, Proceedings of ECI’2004, 6-th International Scientific Conf. on Electronic Computers and Informatics, Košice-Herľany, Slovakia, September 22-24, FEII TU Košice, 2004, pp. 126-131, ISBN 80-8073-150-0 Abstrakt
 2. Kollár Ján, Novitzká Valerie: Semantical Equivalence of Process Functional and Imperative Programs, Acta Polytechnica Hungarica, 1, 2, 2004, pp. 113-124, ISSN 1785-8860 Abstrakt
 3. Kollár Ján: The Conception and Application of PFL : A Process Functional Programming Language, Problemy programmirovanija, 1, 2004, pp. 5-23, ISSN 1727-4907 Abstrakt
 4. Kollár Ján: Process Functional Properties and Aspect Language, Acta Electrotechnica et Informatica, 4, 2, 2004, pp. 25-32, ISSN 1335-8243 Abstrakt
 5. Kollár Ján, Novitzká Valerie: Static Weaving at Dynamic Join Points, Acta Elektrotechnica et Informatica, 4, 1, 2004, pp. 16-23, ISSN 1335-8243 Abstrakt
 6. Havlice Zdeněk, Kollár Ján, Chladný Vladimír: Objektovo-orientovaná analýza/návrh a modelovanie dátových tokov, Acta Electrotechnica et Informatica, 4, 4, 2004, pp. 64-70, ISSN 1335-8243 Abstrakt
 7. Kollár Ján: Pointcut Designators in an Aspect Oriented Language, Acta Electrotechnica et Informatica, 4, 4, 2004, pp. 13-20, ISSN 1335-8243 Abstrakt
2003
 1. Kollár Ján: Towards Adaptive Text Processing, Acta Electrotechnica et Informatica, 3, 2, 2003, pp. 32-39, ISSN 1335-8243 Abstrakt
 2. Kollár Ján: Process functional paradigm and Aspect oriented programming, Proc. of III. Internal Scientific Conference of FEII, Košice, May 28, Košice, elfa, s.r.o., 2003, pp. 31-32, ISBN 80-89066-65-8 Abstrakt
 3. Kollár Ján: Metódy a prostriedky pre výkonné paralelné výpočty, prvé, Methods and Tools for High Performance Computing, Academic Press elfa, s.r.o., Košice, 2003, Edícia monografií FEI TU v Košiciach, 110 pp., ISBN 80-89066-70-4 Abstrakt
 4. Novitzká Valerie, Kollár Ján: From requirements specification to design specification, Journal of Information, Control and Management Systems, 1, 2, 2003, pp. 55-64, ISSN 1336-1716 Abstrakt
 5. Kollár Ján: Partial Monadic Approach in Process Functional Language, Acta Electrotechnica et Informatica, 3, 1, 2003, pp. 36-42, ISSN 1335-8243 Abstrakt
 6. Kollár Ján, Václavík Peter, Porubän Jaroslav: The Classification of Programming Environments, Acta Universitatis Matthiae Belii, 10, 2003, pp. 51-64, ISBN 80-8055-662-8 Abstrakt
 7. Kollár Ján: Implementation of Join Points and Advices in Process Functional Language, Analele Universitatii din Oradea, Proc. of the 7’th Scientific Conference with International participation EMES’03 Engineering of Modern Electric Systems, May 29-31, 2003, Felix Spa-Oradea, University of Oradea, Romania, 2003, pp. 93-98, ISSN 1223-2106 Abstrakt
 8. Kollár Ján: Unified Approach to Environments in a Process Functional Programming Language, Computing and Informatics, 22, 5, 2003, pp. 439-456, ISSN 1335-9150 Abstrakt
2002
 1. Kollár Ján: Návrh a interpretácia programovacích jazykov, prvé, Košice, Academic Press elfa, s.r.o., 2002, 94 pp., ISBN 80-89066-48-8 Abstrakt
 2. Kollár Ján, Porubän Jaroslav, Václavík Peter, Vidiščak Miroslav: Lazy State Evaluation of Process Functional Programs, Proceedings of the Conference “Information Systems Modelling” ISM’02, Rožnov pod Radhoštěm, April 22-24, Ostrava, MARQ, 2002, ACTA MOSIS, 87, pp. 165-172, ISBN 80-85988-70-4 Abstrakt
 3. Kollár Ján: Imperative Expressions using Implicit Environments, Proc of ECI’2002, the 5-th Int. Scient. Conf. on Electronic Computers and Informatics, Herľany, Oct. 10-11, Košice, Slovakia, Department of Computers and Informatics FEII TU Košice, 2002, pp. 86-91, ISBN 80-7099-879-2 Abstrakt
2001
 1. Kollár Ján, Porubän Jaroslav: Static evaluation of process functional programs, Proceeding of the 6-th International Conference: Engineering of Modern Electric Systems, Oradea, Romania, May 24-26, Oradea, University of Oradea, 2001 Abstrakt


Vybrané publikácie od roku 1990

Jazykové prostriedky pre systémy toku údajov

 1. [1990] Kollár J.: Spracovanie údajových štruktúr v dynamickom systéme toku údajov. Kandidátska dizertačná práca. 130 strán. Technická univerzita v Košiciach, Elektrotechnická fakulta, Košice, November 1990
 2. [1993] Kollár J.: Funkcionálne jazyky a ich implementácia v počítačových architektúrach dataflow. Habilitačná práca. Technická univerzita v Košiciach, Elektrotechnická fakulta, Košice, November 1993
 3. [1994] Kollár J.: Implementation of Functional Language at the Dataflow Computer System. Proc. on FEI'25 Conference on Electronic Computers and Informatics, September 22-23, 1994, Košice, Slovakia, pp.139-145
 4. [1994] Kollár J.: The Structured Data Handling at High Performance Specialized Computer System, Computers and Artificial Intelligence, Vol.13,1994, No.4, pp. 321-338
 5. [1994] Kollár J.: Dataflow Implementation of Abstract Types. Proc. on FEI'25 Conference on Electronic Computers and Informatics, September 22-23, 1994, Košice, Slovakia, pp.184-189
 6. [1994] Jelšina M., Kollár J.: The Dataflow Implementation Environment for Functional Languages. PROC. of the Japan - Central Europe Joint Workshop on Advanced Computing in Engineering, pp.419-424, September 26-29, 1994, Pultusk, Warsaw, Poland

Procesná funkcionálna paradigma a procesný funkcionálny jazyk

 1. [1995] Kollár J.: Theta Abstractions.  Proc. of Electronic Computers and Informatics, Sep. 26-27, 1996, Košice, pp.13-18 
 2. [1995] Kollár J.: Transformations in the Functional Language Implementation, Proc. of the 3'rd International Conference on Engineering of Modern Electric Systems EMES'95, Oradea, June 2-4, 1995, pp.78-83
 3. [1998] Kollár, Ján: Functional Nets: A New Opportunity for Realistic Parallel Functional Programming. Proc. on ECI'98  International Scientific Conference, October 8-9, 1998, Košice-Herľany, Slovakia, pp.35-40, ISBN 80-88786-94-0
 4. [1999] Kollár, Ján: PFL Expressions for Imperative Control Structures, Proc. of Computer Engineering and Informatics  Scientific conference  with International participation,  Oct 14-15, 1999, Herľany, Slovakia, pp.23-28, ISBN 80-88922-05-4
 5. [1999] Kollár, Ján: Process Functional Programming. Proc. 33rd Spring International Conference MOSIS'99 - ISM'99 Information Systems Modelling , Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, April 27-29, 1999, ACTA MOSIS No. 74, pp. 41-48, ISBN 80-85988-31-3
 6. [1999] Kollár, Ján: Process Functional Arrays. Proc. of EMES'99 Conference on Engeneering Modern Electric Systems, May 27-29, 1999, Felix-Spa, Romania, pp.201-206, ISSN-1223-2106
 7. [2000] Kollár, Ján: Control-driven Data Flow. Journal of Electrical Engineering, Vol.51. No.3-4, 2000, pp.67-74
 8. [2000] Kollár, Ján: Comprehending Loops in a Process Functional Programming Language.  Computers and AI, Vol.19, 2000, pp.373-388
 9. [2000] Kollár, Ján: An Internal State Change by Mutable Partial Processes.  Proc of ECI’2000 the 4-th Int. Scient. Conf. on Electronic Computers and Informatics,  Sep. 28-30, 2000, Herľany, Slovakia, pp.18-23, ISBN 80-88922-25-9
 10. [2000] Kollár, Ján: Object Modelling using Process Functional Paradigm. Proc. 34th Spring International Conference MOSIS 2000 – ISM 2000 Information Systems Modelling , Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, May 2-4, 2000, ACTA MOSIS No. 80, pp. 203-208, ISBN 80-85988-45-3
 11. [2001] Kollár, J., Václavík, P.:The Layout of MPI Routines in Object Oriented Process Functional Language.  Analele Universitatii din Oradea, Proc. of the 6’th Scientific Conference with Intenational participation EMES’01 Engineering of Modern Electric Systems, May. 24-26, Felix-Spa, Oradea, pp.99-104, ISSN 1223-2106 (podiely 0.5,0.5)
 12. [2001] Kollár, J., Porubän, J.: Static Evaluation of Process Functional Programs.  Analele Universitatii din Oradea, Proc. of the 6’th Scientific Conference with International participation EMES’01 Engineering of Modern Electric Systems, May. 24-26, Felix-Spa, Oradea, pp.93-98, ISSN 1223-2106


Ďalšie záujmy

Okrem histórie a plávania v studenej vode, moje ďalšie záujmy sú na tejto obrazovej stránkeLast updated: 

Copyright © KPI FEI TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika