Aspect oriented programming is a new programming methodology based on separating concerns (aspects) of computation, describing them separately in the form of advices that are applied in clearly selected set of points of a program using pointcut designators.  In this paper we will show an opportunity for implementation of  crosscutting concept of  aspect oriented programming using  PFL - a process functional programming language. We will concentrate on join points and advices, using simple example.

Keywords: Aspect oriented programming, process functional language, aspect language implementation.

Aspektové programovanie je nová metodológia programovania založená na oddelení rôznych stránok (aspektov) výpočtu, ktoré sú opísané oddelene vo forme odporúčaní, použitých v bodoch programu určených ich výberovými podmienkami.  V tomto článku je ukázaná možnosť implementácie prierezovej koncepcie aspektového programovania na báze procesného funkcionálneho jazyka PFL, so zameraním na body spájania a odporúčania, a to pomocou jednoduchého príkladu.

Kľúčové slová: Aspektové programovanie, procesný funkcionálny jazyk, implementácia aspektového jazyka.