prof. Ing. Ján Kollár, CSc.

Zaradenie:
profesor

Funkcia:
vedúci katedry
E-mail:
Jan.Kollar@tuke.sk
Telefón:
055/602 2577
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
541B


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:  Pondelok 13.00-14.00

Prednášky z predmetov
 • Funkcionálne programovanie
 • Princípy programovacích jazykov
 • Modelovanie a generovanie softvérových architektúr
 • Paralelné programovanie


Zameranie výskumu
 • Návrh programovacích jazykov
 • Paradigmy programovania (procesná funkcionálna, aspektová)
 • Otvorené a adaptívne systémy
 • Implementácia funkcionálnych programovacích jazykov
 • Paralelné a distribuované programovanie
 • Výpočty vysokého výkonu, MPI

Členstvo
 • člen Slovenskej informatickej spoločnosti
 • člen Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku
 • člen rezenzného kolektívu časopisu Journal of Electrical Engineering
 • člen rezenzného kolektívu časopisu Computers and Informatics
 • člen recenzného kolektívu medzinárodnej konferencie Domain-Specific Languages for  Software Engineering, Hawaii
 • predseda programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Electronic Computers and Informatics, Košice-Herľany, Slovak Republic
 • člen programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie EMES – Engineering of Modern Electrical Systems, Oradea, Romania
 • člen programového výboru medzinárodnej konferencie ICETA – International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications, Košice, Slovak Republic


Projekty

 • [1980] Kollár, J.: Prevod programov z výpočtového systému vyššej  úrovne  na  ROBOTRON  KRS  4200.    Ústav elektrických strojov, Košice.
 • [1983] Kollár, J.: Prenos  súborov  z Tesla 200  na SM4-20.  ÚVT UPJŠ Košice.
 • [1983] Kollár, J.: Programový systém  pre meranie charakteristík motorov.  VÚES Košice.
 • [1983] Kollár, J: Programový systém pre  analýzu obrazov z diaľkového  prieskumu Zeme dru+zicou LANDSAT.  (medzinárodný program    INTERKOSMOS).  ÚVT UPJŠ Košice.
 • [1985] Kollár,J.: Kompilátor  jazyka AMDASM  29-C. SÚJV Dubna, ZSSR, (medzinárodný program HYPERON).
 • [1986] Kollár, J.: Databázový editor  a výpisový  program. ÚVT UPJŠ Košice.
 • [1988] Kollár, J.: Analýza optických  sústav. VÚKOV Prešov, ÚVT UPJŠ Košice.
 • [1989] Kollár, J.: MICROCALC  -  funkcionálny  prostriedok pre programovanie v tabuľke. ÚVT UPJŠ Košice.
 • [1990] Kollár, J.: Meranie vnútornej  kvality biochemických vyšetrení. ÚVT UPJŠ Košice.
 • [1990] Kollár, J.: Knižnica grafických procedúr pre ovládanie plottera HP7475A,  ÚVT UPJŠ Košice.
 • [1989-1994] Kollár, J.: Architektúry počítačov dataflow: „Programové prostriedky počítačov dataflow“. KPI FEI TU Košice.
 • [1998-2000] Kollár, J.: Funkcionálna špecifikácia a implementácia systémov reálneho času, Projekt VEGA No. 1/5265/98, KPI FEI TU Košice.
 • [2001-2003] Kollár, J.: Väzba procesného funkcionálneho jazyka na MPI, Projekt VEGA No. 1/8134/01, KPI FEI TU Košice.
 • [2004-2006] Kollár, J.: Špecifikácia a implementácia aspektov v programovaní, Projekt VEGA No. 1/1065/04, KPI FEI TU Košice
 • [2007-2009] Kollár, J.: Aspektovo orientovaná evolúcia zložitých softvérových systémov, Projekt VEGA No. 1/4073/07, KPI FEI TU Košice


Knihy[1994]
[1999]
[2001]
[2002]
[2003]


 • [1994] Kollár J.: Funkcionálne programovanie. KPI FEI TU Košice, Academic Press elfa, s.r.o., Košice, 1994, vysokoškolská učebnica, ISBN 80-88786-14-2, 165pp.
 • [1999] Kollár, Ján: Paralelné programovanie.  Academic Press elfa, s.r.o., Košice, 1999, monografia, ISBN 80-88964-14-8, 96pp.
 • [2001] Ján Kollár, Zděnek Havlice: Technológia jazykových systémov. Academic Press elfa s.r.o, Košice, 2001, monografia, ISBN 80-89066-12-7, 190pp.
 • [2002] Kollár, Ján: Návrh a interpretácia programovacích jazykov.  Academic Press elfa, s.r.o., Košice, 2002, vysokoškolská učebnica, ISBN 80-89066-48-8, 94pp.
 • [2003] Kollár Ján: Metódy a prostriedky pre výkonné paralelné výpočty. Academic Press elfa, s.r.o., Košice, 2003, Edícia monografií FEI TU v Košiciach, 110 pp., ISBN 80-89066-70-4


PublikácieVybrané publikácie od roku 1990

Jazykové prostriedky pre systémy toku údajov

 1. [1990] Kollár J.: Spracovanie údajových štruktúr v dynamickom systéme toku údajov. Kandidátska dizertačná práca. 130 strán. Technická univerzita v Košiciach, Elektrotechnická fakulta, Košice, November 1990
 2. [1993] Kollár J.: Funkcionálne jazyky a ich implementácia v počítačových architektúrach dataflow. Habilitačná práca. Technická univerzita v Košiciach, Elektrotechnická fakulta, Košice, November 1993
 3. [1994] Kollár J.: Implementation of Functional Language at the Dataflow Computer System. Proc. on FEI'25 Conference on Electronic Computers and Informatics, September 22-23, 1994, Košice, Slovakia, pp.139-145
 4. [1994] Kollár J.: The Structured Data Handling at High Performance Specialized Computer System, Computers and Artificial Intelligence, Vol.13,1994, No.4, pp. 321-338
 5. [1994] Kollár J.: Dataflow Implementation of Abstract Types. Proc. on FEI'25 Conference on Electronic Computers and Informatics, September 22-23, 1994, Košice, Slovakia, pp.184-189
 6. [1994] Jelšina M., Kollár J.: The Dataflow Implementation Environment for Functional Languages. PROC. of the Japan - Central Europe Joint Workshop on Advanced Computing in Engineering, pp.419-424, September 26-29, 1994, Pultusk, Warsaw, Poland

Procesná funkcionálna paradigma a procesný funkcionálny jazyk

 1. [1995] Kollár J.: Theta Abstractions.  Proc. of Electronic Computers and Informatics, Sep. 26-27, 1996, Košice, pp.13-18 
 2. [1995] Kollár J.: Transformations in the Functional Language Implementation, Proc. of the 3'rd International Conference on Engineering of Modern Electric Systems EMES'95, Oradea, June 2-4, 1995, pp.78-83
 3. [1998] Kollár, Ján: Functional Nets: A New Opportunity for Realistic Parallel Functional Programming. Proc. on ECI'98  International Scientific Conference, October 8-9, 1998, Košice-Herľany, Slovakia, pp.35-40, ISBN 80-88786-94-0
 4. [1999] Kollár, Ján: PFL Expressions for Imperative Control Structures, Proc. of Computer Engineering and Informatics  Scientific conference  with International participation,  Oct 14-15, 1999, Herľany, Slovakia, pp.23-28, ISBN 80-88922-05-4
 5. [1999] Kollár, Ján: Process Functional Programming. Proc. 33rd Spring International Conference MOSIS'99 - ISM'99 Information Systems Modelling , Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, April 27-29, 1999, ACTA MOSIS No. 74, pp. 41-48, ISBN 80-85988-31-3
 6. [1999] Kollár, Ján: Process Functional Arrays. Proc. of EMES'99 Conference on Engeneering Modern Electric Systems, May 27-29, 1999, Felix-Spa, Romania, pp.201-206, ISSN-1223-2106
 7. [2000] Kollár, Ján: Control-driven Data Flow. Journal of Electrical Engineering, Vol.51. No.3-4, 2000, pp.67-74
 8. [2000] Kollár, Ján: Comprehending Loops in a Process Functional Programming Language.  Computers and AI, Vol.19, 2000, pp.373-388
 9. [2000] Kollár, Ján: An Internal State Change by Mutable Partial Processes.  Proc of ECI’2000 the 4-th Int. Scient. Conf. on Electronic Computers and Informatics,  Sep. 28-30, 2000, Herľany, Slovakia, pp.18-23, ISBN 80-88922-25-9
 10. [2000] Kollár, Ján: Object Modelling using Process Functional Paradigm. Proc. 34th Spring International Conference MOSIS 2000 – ISM 2000 Information Systems Modelling , Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, May 2-4, 2000, ACTA MOSIS No. 80, pp. 203-208, ISBN 80-85988-45-3
 11. [2001] Kollár, J., Václavík, P.:The Layout of MPI Routines in Object Oriented Process Functional Language.  Analele Universitatii din Oradea, Proc. of the 6’th Scientific Conference with Intenational participation EMES’01 Engineering of Modern Electric Systems, May. 24-26, Felix-Spa, Oradea, pp.99-104, ISSN 1223-2106 (podiely 0.5,0.5)
 12. [2001] Kollár, J., Porubän, J.: Static Evaluation of Process Functional Programs.  Analele Universitatii din Oradea, Proc. of the 6’th Scientific Conference with International participation EMES’01 Engineering of Modern Electric Systems, May. 24-26, Felix-Spa, Oradea, pp.93-98, ISSN 1223-2106


Ďalšie záujmy

Okrem histórie a plávania v studenej vode, moje ďalšie záujmy sú na tejto obrazovej stránkeLast updated: 

Copyright © KPI FEI TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika