Ing. Marek Paralič, PhD.

Zaradenie:
odborný asistent

Funkcia:
vedúci Oddelenia softvérového inžinierstva
E-mail:
Marek.Paralic at tuke.sk
Telefón:
055/602 2550
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
511B


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:
   štvrtok 14:30-16:30

Prednášky z predmetov
 • Distribuované programovanie
 • Úvod do programovania a sietí
 • Programovanie

Cvičenia z predmetov
 • Distribuované programovanie
 • Úvod do programovania a sietí
 • Programovanie

Zameranie výskumu
 • Servisne orientované architektúry
 • Sémantické webové služby a ich kompozícia
 • Multi-agentové systémy
 • Distribuované programovanie

Projekty
 • Esprit projekt 29065 “Web in Support of Knowledge Management in Company (KnowWeb)”, 1998-2001
 • VEGA projekt č. 1/5086/98: Metódy a prostriedky tvorby distribuovaných programových systémov, 1998-2000
 • VEGA projekt č. 1/6278/99: Metódy a prostriedky tvorby distribuovaných programov s ich verifikáciou na distribuovanom systéme virtuálnej univerzity, 1999-2001
 • VEGA projekt č. 1/0176/03: Technologická platforma pre vytváranie multi-agentových aplikácií s hierarchickou štruktúrou mobilných a statických agentov, 2003-2005
 • VEGA projekt č. 1/3135/06: Metódy a prostriedky pre tvorbu integrovaných distribuovaných aplikácií na báze ambientov - agentov vyššej úrovne, 2006-2008
 • FP6-2004-27490: Knowledge Practices Laboratory, 2006-2011
 • APVV-0391-06: Sémantická kompozícia webových a gridových služieb, 2007-2010
 • Projekt Agentúry Ministerstva školstva pre štruktúrálne fondy EÚ, ITMS projektu 26220220123: IT4KT - Informačné technológie pre prenos znalostí, 2010-2013


Publikácie
2011/12
 1. Paralič Marek, Bednár Peter, Paralič Ján: Personalized and Adaptive Access to Services – The Semantic Web Services Approach. In: Semantic Hyper/Multimedia Adaptation Studies in Computational Intelligence, 2012, Volume 418/2013, pp. 231-247, ISBN 978-3-642-28976-7
 2. Havlice Zdeněk, Buša Ján, Paralič Ján, Paralič Marek, Plavka Ján, Porubän Jaroslav, Václavík Peter: Analýza vstupov systému IT4KT pre efektívny prenos znalostí z univerzitného výskumu do praxe využitím IT. In: Transfer. Roč. 4, č. 1 (2012), s. 11-13. ISSN 1337-9747
 3. Paralič Marek, Bednár Peter: How to Develop Open Source Systems Expertise. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 11, č. 4 (2011), pp. 36-40. ISSN 1335-8243
 4. Sobota Branislav, Paralič Marek, Korečko Štefan, Slodičák Viliam: Úvod do programovania a sietí. 2. rozšírené vyd - Košice: elfa 2011. 372 s. ISBN 978-80-8086-186-5
Vybraté staršie publikácie
 1. Habala Ondrej, Paralič Marek, Bartalos Peter, Rozinajová Viera: Semantically-aided Data-aware Service Workflow Composition, 35th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, SOFSEM 09, Špindlerův Mlýn, Czech Republic, January 24-30, 2009, Heidelberg, Germany, Springer, 2009, LNCS, 5404, pp. 317-328, ISSN 0302-9743 Abstract
 2. Novitzká Valerie, Paralič Marek, Sobota Branislav: Úvod do programovania a sietí, prvé, Košice, elfa, 2008, 299 pp., ISBN 978-80-8086-096-7 Abstrakt
 3. Paralič Marek: Perspective methods and tools for the design of distributed software systems based on services, Acta Polytechnica Hungarica, 4, 1, 2007, pp. 111-118, 1785-8860 Abstrakt
 4. Kerer Clemens, Reif Gerald, Gschwind Thomas, Kirda Engin, Kurmanowytsch Roman, Paralič Marek: ShareMe: Running a Distributed Systems Lab for 600 Students With Three Faculty Members, IEEE Transactions on Education, Volume: 48, Issue: 3, 2005, pp. 430-437, ISSN: 0018-9359, http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?isnumber=32139&arnumber=1495651&count=27&index=11 Abstrakt
 5. Paralič Marek, Paralič Ján: Data Analysis for Agent based Mobile Services, Journal of Information and Organizational Sciences, Vol. 29, No. 1, 2005, ISSN: 0351-1804 Abstrakt
 6. Paralič Marek, Krokavec Milan: Multi-agent applications for flexible distributed programming, Proceedings of the 14th International Conference on Information and Intelligent Systems, September 24-26, 2003, Varaždin, Croatia, Faculty of Organization and Informatics Varaždin, University of Zagreb, 2003, pp. 39-45, ISBN 953-6071-22-3 Abstrakt
 7. Paralič Marek: Príspevok k programovaniu na báze mobilných agentov, Dizertačná práca, Košice, 2001, 82 strán Abstrakt
 8. Paralič Ján, Paralič Marek, Mach Marián: Support of knowledge management in distributed environment, Informatica, An International Journal of Computing and Informatics, Vol 25 No 3, 2001,pp. 319-328, ISSN 0350-5596 Abstrakt
 9. Paralič Marek: Mobile Agents Based on Concurrent Constraint Programming, Joint Modular Language Conference, 6-8, september 2000, Zürich, Springer, 2000, Lecture notes in computer science, Vol. 1897, pp. 62-75, ISBN 3-540-67958-8, ISSN 0302-9743 Abstrakt
 10. Paralič Marek, Krokavec Milan: New trends in distributed programming, Engineering of Modern Electric Systems EMES´97, 30, máj 1997, Baile Felix, 1997, pp. 110-115 Abstrakt


Last updated: