Ing. Eva Danková, PhD.

Zaradenie:
odborný asistent

Funkcia:
vysokoškolský učiteľ
E-mail:
Eva.Dankova at tuke.sk
Telefón:
055/602 2662
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
28 - PC Centrum, PK6


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:  Utorok 9.10 - 10.40

Cvičenia z predmetov
 • bla
Zameranie výskumu
 • bla
Členstvo
 • člen Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku (SSAKI) na KPI FEI TU Košice
Projekty
 • Grantové projekty VEGA:
  • bla
 • Grantové projekty KEGA:
  • bla
 • Grantové projekty APVV:
  • bla
 • Projekt NIL:
  • bla
Knihy


[2008]


 • bla
Publikácie


Ďalšie záujmy


Last updated: