40. výročie vzniku Katedry základov automatizácie (KZA)

40th anniversary of the Department of Foundations of Automation (DFA)

chronology
  •     Poznámka: Kópia koláže graficky zosilnená (retuš: S.Šuba)