Tvorba exoarchitektúry laboratórií KPI

podpora EXT.

 

podpora KPI

podpora PC-FEI

UVT-TU

Siemens - Program & Software Engineering Výskumné laboratórium softvérového inžinierstva / Havlice Učebňa LSI
Konzultačná miestnosť LSI
Veľkokapacitná učebňa LSI
Laboratórium návrhových systémov / PC-FEI
KOGER inc. Výskumné laboratórium informačných systémov / Havlice Laboratórium technológií informačných systémov / KOGER inc.
Výskumné laboratórium počítačovej grafiky a virtuálnej reality / Sobota Laboratórium počítačovej grafiky / Straka
Laboratórium návrhových systémov / PC-FEI
Laboratórium virtuálnej reality / Sobota
Výskumné laboratórium paralelných výpočtov / Kollár Laboratórium návrhových systémov - PC klaster 3 / PC-FEI
PC klaster 2 / PC-FEI
PC klaster 1 / UVT-TU
Výskumné laboratórium počítačových sietí / Jakab CCNA Lab
CCNP Lab
PC Lab
Výskumné laboratórium počítačového inžinierstva / Bača Laboratórium počítačových systémov / Šuba
Laboratórium návrhových systémov / PC-FEI
PC učebne / PC-FEI
Poznámka: Fotografie v stĺpci "podpora KPI" (autor: S.Šuba) zodpovedajú podobe pri vzniku laboratórií"