Ing. Henrieta Telepovská, PhD.

Zaradenie:
odborná asistentka

Funkcia:
vedúca Oddelenia informačných systémov
E-mail:
Henrieta.Telepovska at tuke.sk
Telefón:
055/602 2568
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
532B


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:  Streda 12.30-13.30

Prednášky z predmetov
 • Databázové systémy
Cvičenia z predmetov
 • Databázové systémy
 • Základy softvérového inžinierstva
 • Technológie budovania informačných systémov

Zameranie výskumu
 • Rozšírené databázové technológie
 • Softvérové inžinierstvo

Členstvo
 • člen SIUG - Slovenské združenie používateľov Informix-u (Slovak Informix User Group)
 • člen Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku (SSAKI)
 • člen Slovenskej informatickej spoločnosti

Projekty
 • [2005-2007] VEGA Projekt 1/2176/05: Technológie podporujúce životný cyklus distribuovaných systémov na báze agentov a komponentov
 • [2002-2004] Vega projekt: Formálna špecifikácia procesov životného cyklu softvérových systémov, N 1/9026/02, KPI FEI TU, Košice
 • [2002] Informačný systém Zákazková výroba, ZŤS VVÚ Košice, Technická univerzita, Košice
 • [2000-2002] Výskum a realizácia prostriedkov zameraných na výkonnosť a bezpečnosť informačných systémov, KPI FEI TU, Košice
 • [1999-2001] Grant Vega: Metódy a prostriedky tvorby distribuovaných programov a ich verifikácia na distribuovanom systéme virtuálnej univerzity, N 1/6278/99, KPI FEI TU, Košice
 • [1997-1999] Výskum a realizácia prostriedkov zameraných pre podporu pedagogického procesu s využitím výpočtovej techniky, KPI FEI TU, Košice
 • [1997-1999] Vega projekt: Výskum metodológií návrhu a prostriedkov pre informačné systémy so zameraním na formálne špecifikácie, distribuovanosť, netradičné informácie a špeciálne prostriedky technickej podpory, KPI FEI TU, Košice
 • [1998] Technológia Integrácie Projektu Integrovaného Informačného Systému Slovenských Telekomunikácií, Slovenské Telekomunikácie a.s., Košice, KPI FEI TU, Košice
 • [1997] Riadenie metropolitných a WAN širokopásmových sietí, Slovenské Telekomunikácie a.s., Košice, KPI FEI TU, Košice
 • [1996] Informačný a riadiaci systém DZ SVa prevádzky Valcovacie trate, ICOS, a.s., Košice, KPI FEI TU, Košice
 • [1994-1996] Vega projekt: Výskum metód a prostriedkov pre tvorbu distribuovaných informačných systémov so zameraním na netradičné informácie, N 1/1688/94, KPI FEI TU, Košice
 • [1994-1996] Výskum prostriedkov pre projektovanie a tvorbu informačných systémov, KPI FEI TU, Košice
 • [1992-1994] Tvorba informačných, dialógových a vývojových systémov pre inteligentné komunikácie v počítačových sieťach a pre systémy automatizovaného navrhovania, KPI FEI TU, KošicePublikácie
Last updated: