LSI - Laboratórium softvérového inžinierstva


LSI LSI LSI

Poďakovanie:


Toto laboratórium bolo vybudované na základe spolupráce združenia Košice IT Valley, firmy Siemens Program and System Engineering PSE, Slovakia Supercomputers a Katedry počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach.

IT Valley Siemens SuperComputers

Copyright © KPI FEI TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika