Témy semestrálnych projektov pre ZS šk.roka 2002/2003

Zadavateľ

(priezvisko-povinné)

Riešiteľ (povinné

ak je)

Priezvisko, meno

Zame

ranie (IST,

POS,IM

Ročník

Téma

(povinné)

Vančík

Jančuška Milan

POS

5.r

Téma bude upravená

Antalík

Kočiš Michal

POS

 

Formulárové spracovanie ankety pre 1.r. cez WWW

Bača

 

POS

 

Návrh logických  obvodov na báze programovateľných  prvkov ALTERA

Bača

Škultéty Boris

POS

 

Návrh logických  obvodov na báze programovateľných  prvkov LETICE

Bača

Buriak Marek

POS

 

Návrh logických  obvodov na báze programovateľných  prvkov XILING

Bača

 

POS

 

Návrh logických  obvodov na báze programovateľných  prvkov s využitím CAD-systému Mentor Graphic

Bača

 

IST

 

Formálne špecifikácie a dekompozícia systémov

Genči

 

IST,IM

 

Integrácia dátových zdrojov databázových aplikácií

(sémantický model, mapovanie dátových modelov do sémantického modelu, využitie XML)

Genči

Srpoň Jozef

IST

 

Počítačová lingvistika 1

Genči

Roman Michal

IST

 

Počítačová lingvistika 2

Genči

 

IST,IM

 

Integrácia UML a B metódy

(gymnazista so „záľubou“ v matematike)

Genči

 

IST,IM

 

Metodológia tvorby zostáv pre WEB – XML2PDF

Genči

 

IST,IM

 

Metodológia tvorby zostáv pre WEB – RTF2PDF

Genči

 

IST,IM

 

Metodológia tvorby zostáv pre WEB – využitie TEXu

Genči

 

IST

 

Vyhľadávanie na báze podobnosti a určovanie najbližšieho suseda pre grafické súbory

Genči

Bona Patrik

IST

 

Testovanie výkonnosti webových serverov

Hauliš

Ilčin Miroslav

IST

ŠPZ

Modelová štruktúra  návrhu systémových rozhraní

Hauliš

Jasaň Marek 

IST

ŠPZ

Používateľské rozhranie metaassemblera systému NOM

Hauliš

 

IST

 

Programovateľná riadiaca jednotka kanálového typu

Hauliš

 

POS

 

Modelové rozhranie neštandardných PZ

Havlice

Toth Marcel

IST

 

Dátové modelovanie – normalizácia

Havlice

Hala Vladimír

IST

 

Programovacie jazyky C, C++, C# - porovnanie

Havlice

 

IST

 

Vizualizácia činnosti demonštračného interpretera JMM

Havlice

Rohun Róbert

IST

 

Programovacie jazyky pre web aplikácie – porovnanie

Havlice

Stramba Slavomír

IST

 

Demonštračný príklad v UML – model elektronického obchodu

Chladný

 

IST

 

Jednoduchý textový editor s možnosťou volania externých programov na spracovanie editovaného textu (C++, MS Windows).

Jakab

Ďuročík Peter

POS

 

Prostriedky a štandardné SW nástroje  pre sledovanie prevádzky v IP sieťach

Jakab

Valášek Martin

POS

 

Podpora QoS v prostredí OS LINUX

Jakab

Lastivka Vladimír

POS

 

Komparácia SW prostriedkov pre meranie prevádzky v sieťach

Jakab

Lupták Ján

POS

 

Implementácia VRVS reflektora v prostredí Laboratória počítačových sietí

Jakab

Bronček Michal

POS

 

Informačný systém pre podporu Virtuálneho laboratória

Jakab

Odzgan Ján 

POS

5.r

Sledovanie dostupnosti sieťových služieb v OS Linux

Jakab

Oetter Pavol

POS

 

Optimalizácia konfiguračných scriptov v OS Linux

Jakab

Ružáni Stanislav

POS

 

Koncepcia hlasových služieb v IP sieťach

Jakab

Jakab Róbert

POS

 

Koncepcia IPFIX-špecifikácia a architektúra

Jakab

Plavka Peter

POS

 

Využitie IPFIX pre monitorovanie QoS

Jakab

Jánoš Daniel

POS

 

Komparácia SW prostriedkov pre meranie prevádzky v sieťach

Jakab

Gallik Jozef

POS

 

Talker: aplikácia klient-server

Jakab

Michalko Peter

POS

5.r

Návrh systému podpory prevádzky RCNA

Jakab

Kleinová Katarína

POS

 

IP telefónia-hlasové služby v IP sieťach

Kollár

 

IST

 

Makroprocesor MPI

Kollár

 

IST

 

Vazba aspektov v AOP

Kollár

 

IST

 

Kombinátor DFG a PFL

Kollár

 

IST

 

Časová charakteristika PF programov

Kollár

 

IST

 

Pamaťová charakteristika PF programov

Konya

Mačko Marián

IST

 

Parametricky riadené operácie s daňovým priznaním

Konya

Baláž Anton

IST

 

Mapovanie entít relačnej batabázy na objekty-transformácia údajov a prístupovej služby

Konya

Daniel Ivan

 

5.r

Aktualizácia databázy automaty

Kosec

Bencso Ladislav

IST

 

Vytvorenie ftp monitora vo win32api

Krokavec

Ivančo Ladislav

všetky

5.r

Návrh topológie PS alg. Chandy-Russella

Krokavec

Sarvaš Jozef

všetky

 

Návrh topológie PS Williamsovým algoritmom

Krokavec

Urban Zdeněk

všetky

 

Návrh topológie PS Primovým algoritmom

Krokavec

Slabej Michal

všetky

 

Algoritmus. odkrývania uzlových počítačov

Krokavec

Dudžák Ondrej

všetky

 

Využitie Warshalovho algoritmu v PS

Kučár

Švarták Slavomír

IST

 

IS zákazková výroba

Kučár

Zápach Marek

IST,IM

 

IS zákazková výroba

Mann

Varga Milan

IST

 

Štatistika logov  (PHP)

Mann

Kotys Martin

IST

 

Systémové práce pošta

Mihok

André Marián

IST

 

VSE

Paralič

 

IST, IM

 

Analýza systému pre mobilných agentov Aglets (implementovaný v  Jave).

Paralič

Šiška Martin

IST

 

Analýza spôsobu komunikácie a mechanizmu pre spoluprácu v systéme JATLite (implementovaný v Jave).

Paralič

Galko Peter

IST

 

Analýza bezpečnostnej infraštruktúry v systéme pre mobilných agentov M.A.P. (implementovaný v  Jave).

Paralič

 

IST, IM

 

Analýza systému pre mobilných agentov Grasshopper 2 (implementovaný v Jave, podporuje štandardy OMG MASIF a FIPA 97).          

Paralič

 

IST, IM

 

Jednoduchá distribuovaná autorizačná služba (Java).

Pločica

Wagner Peter

IST

 

WWW aplikácia pre Kpre – časť 1

Pločica

Záhradník Tomáš

IST

 

WWW aplikácia pre Kpre – časť 2

Pločica

Vyleťal Martin

IST

5.r

WWW aplikácia pre PgT

Pločica

Zábavník Viktor

IST,POS

 

Uprava WebInTool pre Informix

Porubän

Francisty Martin

IST

 

Simulátor RAM stroja

Porubän

Bak Juraj

IST

 

Objednávkový systém v Jave

Samuelis

Trpák Martin

IST

 

Štandardy distribuovaných výukových systémov

Samuelis

 

IST

 

Debugovanie paralelných programov v Jave

 

Samuelis

Marko Dušan

IST

 

Databáza príkladov a testov z programovacieho jazyka Java

Samuelis,

Vaškovič Peter

 

IST

 

Inštalácia a test vývojového prostredia WebSphere časť 1

Samuelis,

Hajduch Tomáš

IST

 

Inštalácia a test vývojového prostredia WebSphere časť 2

Samuelis,

Rajchman Peter

IST

 

Aplikácia genetických algoritmov v inteligentných výukových systémoch

Samuelis, Bodon

Šturmankin Miroslav

IST

 

„Learning city“ a jeho potenc. význam pre SR

Samuelis, Bodon

Becker Tomáš

IST

 

Selektovanie, archivácia a prezentácia manažérskych informácií

Samuelis, Bodon

Šoltýs Marián

IST

 

Aplikácia ontologických máp v e-learning systémoch

Samuelis, Bodon

Bartko Zoltán

IST

 

XML dokument manažment, ISO 9000

Samuelis, Bodon

Pelle Alexander

IST

 

Meranie vybraných charakteristík informačnej spoločnosti

Samuelis, Bodon

Javorský František

IST

5.r

B2B intranetova technologia

Samuelis, Matej P.

 

IST

 

Optimalizacia filtrovacich pravidiel pre FW

Samuelis, Matej P.

 

IST

 

Metodika mapovania sietovej infrastruktury oerganizacie

Sobota

Boček Gabriel

IST

 

Animačné jadro založené na kľúčových snímkach

Sobota

Lipták Marián

IST

 

Evidencia študentských zadaní časť 1.

Sobota

Hevery Peter

IST

 

Evidencia študentských zadaní časť 2.

Sobota

Horák Gabriel

IST

 

Evidencia študentských zadaní časť 3.

Sobota

Pitrovský Jozef

IST

 

Programové vybavenie pre selektívny download zadaní časť 1.

Sobota

Pôbiš Ivan

IST

 

Programové vybavenie pre selektívny download zadaní časť 2.

Sobota

Pňaček Milan

IST

 

Programové vybavenie pre selektívny download zadaní časť 3.

Sobota

Udodik Vladimír

IST

 

Archivácia DP časť 1.

Sobota

Benický Marián

IST

 

Archivácia DP časť 2.

Sobota

Kapusta Ján

IST

 

MTML stranky k predmetu: Internet v podnikovej praxi

Sobota

Jasaň Marek

IST

 

3D editor

Straka

Fiolek Dušan

IST

 

Solo Flight - aplikácia pod Direct3D.

Straka

Kováč Miroslav

IST

 

Particle engine na simuláciu prírodných javov. (DirectX)

Straka

Gibala  Peter

IST

 

Logická hra pod OpenGL v prostredí siete.

Straka

Čelinák Juraj

IST

 

3D engine pod DirectX 8.

Straka

Sura František

IST

 

Paralelný rendering

Šimoňák

 

IST

 

Analýza súčasného stavu použitia formálnych metód pri návrhu a analýze diskrétnych systémov

Šimoňák

Ptačovský Tomáš

IST

 

Implementácia transformácií formálnych špecifikácií

Šimoňák

 

IST

 

Nástroje pre návrh a analýzu diskrétnych systémov na báze formálnych špecifikácií

Šujanský

Čekan Peter

IST

 

Observatórium

Šujanský

Berenda Slavomír

IST

 

Grafické znázornenie počítačovej siete

Šujanský

Dugas Martin

IST,IM

 

IS pre riešenie, prípravu, odovzdanie a administráciu študentských projektových prác

Šujanský

Pastýr Peter

IST

 

Spracovanie výsledkov simulácií MSS

Šujanský

 

IST

 

Použitie dynamických knižníc

Šujanský

Schindler Vlastimil

IST

ŠPZ

IS konferencia

Šujanský

 

IST

 

Distribuované výpočty Grid dif. rovnice

Šujanský

Vida Ján

IST

 

Distribuované výpočty Grid spracovanie údajov

Šujanský

Repický Pavol

IST

 

IS konferencia

Šujanský

Belko Viktor

IST

ŠPZ

Grid technológie

Telepovská

Mihályi Daniel

IST,IM

ŠPZ

Klient-server aplikácie

Telepovská

 

IST,IM

 

Generátor aplikácií IS (JAVA)

Telepovská

Jurovčák Ondrej

IST,IM

 

DBS – www prezentácia

Telepovská

Kolář Tomáš

IST,IM

 

Power Designer – názorný príklad

Tomášek

Biňas Miroslav

IST

 

Grafický súborový manažér so sieťovou podporou pre Linux

Tomášek

Kitka Martin

IST

 

Použitie formálnych metód pre špecifikáciu komunikačných protokolov

Tomášek

Staroň Daniel

IST

 

Implementácia autentifikačného servera

Tomášek

Furman Ladislav

IST

 

Grafický ID3Tag editor pre Linux

Václavík

Tóth Patrik

IST

 

Návrh a implementácia jadra komunikátora v Jave s podporou definovaných funkcií.

Václavík

Klema Tomáš

IST

 

Návrh a implementácia podporných funkcií komunikátora v Jave.

Vančík

Rahal Abdalah

POS

 

Paralelné počítače-modelovanie a simulácia

Vančík

Kerekeš Gabriel

POS

 

Nové trendy v architektúrach PS

Vančík

Vaško Štefan

POS

 

Programovateľné logické obvody

Vančík

Jenčík Marián

POS

ŠPZ

Elektomagnetická kompatibilita čísl.systémov  časť 1.

Vančík

Sobotová Dagmar

POS

ŠPZ

Elektomagnetická kompatibilita čísl.systémov  časť 2.

Vokorokos

Viktor Daniel

POS

 

Koncepcia riadenia a správy internetovej učebne na báze tenkých klientov časť I

Vokorokos

Marian Štetina

POS

 

Koncepcia riadenia a správy internetovej učebne na báze tenkých klientov časť II

Vokorokos

Čopjan Ľubomír

POS

 

Koncepcia riadenia a správy internetovej učebne na báze tenkých klientov časť III