Diplomové práce -školský rok 2002/2003

 

Zadávateľt

Oranizácia

Pre zam.

Riešiteľ

Téma

Konzultant

Konzultant2

Bača

KPI

PSS,IST

Giertl Juraj

Syntéza sekvenčných obvodov

Bača

 

Bača

KPI

PSS,IST

Jančuška Milan

Určovanie detekčných testov logických obvodov

Bača

 

Bača

KPI

PSS,IST

Kastelovič Peter

Dekompozícia logických systémov

Bača

 

Bača

KPI

PSS,IST

Šteller Michal

Návrh ľahko testovateľných logických obvodov

Bača

 

Bača

KPI

PSS,IST

Tóth Mário

Syntéza kombinačných obvodov     

Bača

 

Bača

KPI

PSS,IST

Valko Krišlák Juraj

Určovanie lokalizačných testov logických obvodov

Bača

 

Bača

KPI

PSS,IST

Havaš František

Výukový systém pre tvorbu progr. A techn. prostriedkov počítačov s aspektom kvality

Šuba

 

Bača

KPI

PSS,IST

Henzely Róbert

Systém pre analýzu vlastností a výuku činnosti základného inštrukčného cyklu procesora

Šuba

 

Fašianok

KPI

IM

Džačko Štefan

Distribuované databázové spracovanie údajov

Fašianok

 

Fašianok

KPI

IST

Gavura Andrej

Výukový systém

Fašianok

 

Genci

KPI

IST

Bartoš Dušan

Implementácia IS ŠTUDENT pod MySQL v PHP

Genči

 

Genci

KPI

IST

Brezovan Peter

Implementácia IS ŠTUDENT pod MySQL v PHP

Genči

 

Genci

KPI

IST

Hurajt Martin

Main memory databázy

Genči

 

Genci

KPI

IST

Jačanin Michal

Telefónny zoznam pod IFF 2000

Genči

 

Genci

KPI

IST

Výrost Marek

Integrácia UML a B metódy

Genči

 

Hauliš

KPI

PSS

Presalovič Marcel

Laboratórne modelovacie pracovisko so sieťovým prístupom

Hauliš

 

Hauliš

KPI

PSS

Ruňák Miroslav

Hlasový výstup databázových informácií

Hauliš

 

Hauliš

KPI

PSS

Semánek Branislav

Prekladač metaassemblerového typu pre mikroprogramovo orientované systémy

Hauliš

 

Havlice

KPI

IM

Bujdosó  Juraj

Systém pre prípravu a realizáciu kurzov na báze elektronického vzdelávania

Havlice

 

Havlice

RASAX

IST

Bujdoso Marek

Návrh a implementácia dátového skladu

RNDr. Brdjar Jaroslav

 

Havlice

KPI

IST

Čajka Ján

Aplikácia jazyka UML v technológii softvérových projektov

Havlice

 

Havlice

SWH

IST

Homišin Jaroslav

Informačný agent pre aktualizáciu informačných zdrojov

Ing. Zorkovský Marian

 

Havlice

KPI

IST

Huňady Martin

Integrovaný CASE systém

Havlice

 

Havlice

RASAX

IST

Chobot Peter

Vytvorenie definičných súborov štýlov, ktoré po spracovaní špecializovaným procesorom budú vytvárať interface www stránok slúžiacich pre prístup k údajom dátového skladu

RNDr. Brdjar Jaroslav

 

Havlice

KPI

IST

Juhász Juraj

Informačný systém pre správu a prezentáciu študijných programov

Havlice

 

Havlice

KPI

IST

Matula Jozef

Informačný systém pre správu a prezentáciu študijných programov

Havlice

 

Havlice

AgroMilk s r.o.

IST

Pavlenko Richard

Problematika implementácie IS v podmienkach MILK-AGRO s r.o.

Ing. Jozef Kišš

 

Havlice

SWH

IST

Petrulák Martin

Informačný agent pre monitoring informačných zdrojov

Ing. Zorkovský Marian

 

Havlice

RASAX

IST

Szeplaki Richard

Vytvorenie SW produktu umožňujúceho popísať obsah www stránok, ktoré budú slúžiť ako interface pre prístup užívateľov k údajom dátového skladu

RNDr. Brdjar Jaroslav

 

Havlice

KPI

IST

Waginger Richard

Použitie jazyka XML v informačných systémoch

Havlice

 

Ing. J.Konya

Novitech

IST

Holodňák Rudolf

Parametricky riadené operácie s daňovým priznaním

Konya

 

Ing. J.Konya

Novitech

IST

Paulíny Michal

Informačné systémy v INTERNETe časť 2

Konya

 

Ing. Kučár

ZŤS

IST

Grega Richard

IS časť Príprava zákazky

 

 

Ing. Kučár

ZŤS

IM

Jankura Peter

IS časť Ovládanie semaforov stromovej štruktúry

 

 

Ing. R.Rexa

Unikom

IST

Michalko Peter

Riešenie problematiky elektronického podpisu

 

 

Ing.Ján Vaščák

KKUI

PSS,IST

Szabo Csaba

Tvorba programového prostriedku pre návrh fuzzy regulátorov

 

 

Jakab

KPI

PSS,IST

Barbus Róbert

Monitorovanie parametrov QoS v IP sietach

Jakab

 

Jakab

KPI

PSS,IST

Kyrc Martin

Koncepcia vitrualnej triedy v systeme www orientovanej vyuky"

Jakab

 

Jakab

KPI

PSS,IST

Piovarci Zdenko

Multimedialny vyukovy modul s prvkami interaktivnej komunikacie „Smerovanie a smerovacie algoritmi v IP sietach“

Jakab

 

Jakab

KPI

PSS

Rybárik Tomáš

Koncepcia riesenia sieti s podporou prenosu informacie multimedialneho charakteru (Content Delivery Network)

Jakab

 

Jakab

KPI

PSS,IST

Samudovsky

Podpora QoS v sieťach novej generácie (Ipv6)

Jakab

 

Jakab

KPI + SZM.SK

PSS,IST

Stefanik Dušan

Navrch systému na báze servrovych klastrov pre podporu Internetovských aplikácií

Jakab

SYM.SK

Jakab

KPI

PSS,IST

Sučik Juraj

Aplikacie s podporou QoS v prostredi OS LINUX

Jakab

 

Jakab

KPI

PSS

Štefko Ivan

Návrch prostredia pre podporu QoS v IP sieťach

Jakab

 

Jakab

ACASE, a.s., Košice

PSS

IST

Štolc Oskár

VPN v prostredí OS LINUX

Jakab

ACASE

Jakab

KPI

PSS,IST

Velk Jozef

Návrch prostredia pre realizáciu IP streamingov

Jakab

 

Kollár

KPI

IST

Gima Ján

Adaptívny editor pre unifikovanú prípravu dokumentov

Kollár

 

Kollár

KPI

IST

Kontra Miroslav

Rozpoznávanie a transformácia do tvaru textu

Kollár

 

Kollár

KPI

IST

Ádám Norbert

Analýza a zobrazenie povrchových štruktúr

Kollár

 

M. Krokavec

KPI

IST

Berko Ľubomír

Stochast. model výpočtového syst. s rozdelením výp. časov progr. po častiach exponenciálnym

M. Krokavec

 

M. Krokavec

KPI

IST

Ivančo Ladislav

Metódy projektovania hierarchických počítačových sietí

M. Krokavec

 

M. Krokavec

KPI

IST

Varga Martin

Stochastický model výpočtového systému s degene-

rovaným exp. rozdelením  výpočt . časov programov

M. Krokavec

 

M. Krokavec

KPI

IST

Varga Peter

Spoľahlivosť počítačových sietí

M. Krokavec

 

Mann

ÚVT

IST

Odzgan Ján

Spracovanie el. pošty v DBS

Mann

 

Matuševský

Spoje

IM

Lakatoš Matej

IS Systém archivácie?

Matuševský

 

Matuševský

Spoje

IM

Pollák Tomáš

IS Reklamačný systém

Matuševský

 

Novitzká

KPI

IST

Čerhatý Dušan

 Prepisovanie termov v metamatematike programovania

Novitzká

 

Novitzká

KPI

IST

Slivenský Rastislav

 Zjemňnovanie po krokoch v metamatike programovania

Novitzká

 

Paralič M.

KPI

IST

Magdoško Ján

Analýza bezpečnosti v agentových systémoch.

Paralič M.

Andričík M.

PLOČICA

KPI

IST

Škrivánek Marek

Vzdialená administrácia  databázového servra

Pločica

 

PLOČICA

KPI

IST

Vyleťal Martin

WWW aplikácia na podporu výuky

Pločica

 

Samuelis

KPI

IST

Gajdoš Vladimír

Návrh a tvorba výukového programu o GDI+ pomocou C# a ASP.NET

Základy programovacieho jazyka C#, triedy GDI+ a ich metódy, technológie implementácie WEB aplikácií v prostredí MS Visual Studio .NET pomocou ASP.NET

Torok

torokcs@tuke.sk

 

Samuelis

ACASE s r.o.

IST

Hudák Dušan

Program pre zber, spracovanie a archiváciu údajov pomocou formulárov

Predpokladané znalosti u všetkých témktoré si treba osvojiť:Java, XML , MySQL alebo Postgres

bodon@acase.sk

 

Samuelis

SOVA

s r.o.

IST

Chudík Milan

Modelovanie výrobných postupov pomocou nástrojov workflow

Bude dodané

 

Samuelis

ACASE

IST

Javorský František

B2B Intranetová technológia

 

Bodon G.

 

 

Samuelis

KPI

IST

Kertész Zsolt

Metódy a nástroje pre správu znalostí výučbových systémov

samuelis@tuke.sk

 

Samuelis

ACASE

IST

Košara Karol

Program pre podporu marketingu

Bodon G.

 

Samuelis

ACASE

IST

Pástor Lukáš

Program na spracovanie príspevkov publikovaných na konferenciách

Bodon G.

 

Samuelis

ACASE

IST

Pavlisko Peter

Databáza pre personálnu agentúru

bodon@acase.sk

 

Samuelis

KPI

IST

Urban Peter

Modelovanie on-line inteligentných výučbových systémov

samuelis@tuke.sk

 

Sivý

KPI

IST

Diabelko Milan

On-line kurz – Operaèné systémy  v prostredí VU

Sivý

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivý

KPI

IST

Bobák Róbert

On-line kurz – Informatika manažmentu v prostredí Virtuálnej Univerzity

Sivý

 

Sivý

KPI

IST

Bartovič Daniel

Automatizácia tvorby multimediálnych vyukových modulov

Sivý

 

Sivý

KPI

IM,IST

Hrobková Katarína

Automatizácia tvorby e-businnes aplikácií

Sivý

 

Sivý

KPI

IM,IST

Tomčo Ivan

IS pre dištančné vzdelávanie

Sivý

 

Sobota

KPI

IST

Petrík Slavomír

Virtuálna galéria

Sobota

 

Sobota

KPI

IST

Sabaková Katarína

Podpora tvorby e-learning aplikácií

Sobota

 

Sobota

KPI

IST

Sarkány Peter

Téma bude doplnená

Sobota

 

Straka

KPI

IST

Dusa Ladislav

Systém na správu publikácii na KPI

Straka

 

Straka

KPI

IST

Mikuľak Jozef

Nástroj na návrh a vizualizáciu budov.

Straka

 

Straka

KPI

IST

Siska Ľuboš

Systém na evidenciu zadaní s grafickým rozhraním

Straka

 

Straka

KPI

IST

Sura  František   

Paralelný rendering

Straka

 

Šujanský

LPI

IST

Friedmanský Jozef

Meranie Langerhansových ostrpvčekov

Girman

 

Šujanský

KPI

IST

Hudák Marek

IS pre spracovanie admininistratívnej pošty

 

 

Šujanský

KPI

 

Krendzhelyak Milan

Bude doplnená

 

 

Šujanský

KPI

IST

Tkáč Rastislav

Simulačný program pre počítačové siete

 

 

Šujanský

KPI

IST

Ždila Martin

IS pre školské potreby (pokladničný denník)

 

 

Telepovská

KPI

IST,IM

Bagala Adrián

Použitie XML štandardu v prostredí Informix Internet Foundation

Telepovská

 

Telepovská

KPI

IST,IM

Hamrák Peter

Použitie používateľom definovaných procedúr v bezpečnostnej stratégii

Telepovská

 

Tomášek

KPI

IST

Horkavý Peter

Aplikácie v multi-agentovom systéme spolupracujúce priamovu komunikáciou

Tomášek

 

Tomášek

KPI

IST

Horváth Michal

Aplikácie v multi-agentovom systéme spolupracujúce nepriamovu komunikáciou

Tomášek

 

Vokorokos

FEI TU

IM

Hudák Miroslav

Návrh štruktúry IS pre fakultný časopis AEI

Vokorokos

 

Vokorokos

FEI TU

IM

Rajnič Oto

Návrh a aplikácia používateľského prostredia pre prácu s IS fakultného časopisu AEI

Vokorokos

 

 

Nezapísaní na tému DP:

Vida Ján