PREDMETY   KPI  PRE  ŠTUDIJNÝ  PROGRAM
INFORMATIKA - bakalárske štúdium


1.ročník - zimný semester
Sieťové služby a Internet

doc. RNDr. Valerie Novitzká,
Ing. Marek Paralič, PhD.
1.ročník - letný semester
Princípy počítačového inžinierstva

Programovanie


prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.,
Ing. Ján Perháč
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.,
Ing. Marek Paralič, PhD.
2.ročník - zimný semester
Formálne jazyky a automaty

Funkcionálne a logické programovanie

Informačné technológie
Operačné systémy


Strojovo orientované jazyky

prof. Ing. Štefan Hudák, DrSc.,
Ing. Martin Tomášek, PhD.
prof. Ing. Ján Kollár, CSc.,
Ing. Peter Václavík, PhD.
Ing. Branislav Sobota, PhD.
Ing. Igor Sivý, CSc.,
Ing. Ján Genči, PhD.,
Ing. Katarína Kleinová
Ing. Slavomír Šimoňák, PhD.
2.ročník - letný semester
Dokumentácia v informatike

Objektové programovanie

Počítačové siete


Programovanie v prostredí DotNET
Technológie Java
Údajové štruktúry a algoritmyIng. Stanislav Šuba,
Ing. Peter Václavík, PhD.
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.,
Ing. Martin Tomášek, PhD.
Ing. František Jakab, PhD.,
Ing. Miroslav Biňas,
Ing. Miroslav Michalko
Ing. Marek Straka, PhD.
Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
prof. Ing. Ján Kollár, CSc.,
Ing. Slavomír Šimoňák, PhD.
Ing. Štefan Korečko, PhD.
3.ročník - zimný semester
Aplikácie počítačových sietí


Databázové systémy

Logické systémy
Počítačová grafika
Základy softvérového inžinierstva


Ing. František Jakab, PhD.,
Ing. Miroslav Biňas,
Ing. Miroslav Michalko
Ing. Henrieta Telepovská, PhD.,
Ing. Csaba Szabó
Ing. Ján Bača, CSc.
doc. Ing. Milan Šujanský, CSc.,
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.,
Ing. Henrieta Telepovská, PhD.
3.ročník - letný semester
Architektúry počítačových systémov

Bezpečnosť v Internete


Distribuované programovanie
Technológie budovania IS I


prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.,
Ing. Norbert Ádám
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.,
Ing. Anton Baláž,
Ing. Martin Chovanec
Ing. Marek Paralič, PhD.
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.,
Ing. Csaba SzabóCopyright © KPI FEI TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika