PREDMETY   KPI  PRE  ŠTUDIJNÝ  PROGRAM
INFORMATIKA - inžinierske štúdium


1.ročník - zimný semester
Paralelné programovanie

Pokročilé technológie Java

Princípy programovacích jazykov

Technológie budovania IS II

Teoretická informatika

Teória typov

prof. Ing. Ján Kollár, CSc.,
Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
Ing. Jaroslav Porubän, PhD.

prof. Ing. Ján Kollár, CSc.,
Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.,
Ing. Csaba Szabó
prof. Ing. Štefan Hudák, DrSc.,
Ing. Martin Tomášek, PhD.
doc. RNDr. Valerie Novitzká,
Ing. Viliam Slodičák.
1.ročník - letný semester
Funkcionálne programovanie

Konštrukcia prekladačov

Logika pre informatikov

Pokročilé databázové technológie

Sémantika programovacích jazykov

Systémy virtuálnej reality
Technológie budovania IS III

prof. Ing. Ján Kollár, CSc.,
Ing. Peter Václavík, PhD.
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.,
Ing. Ondrej Pločica
doc. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.,
Ing. Daniel Mihályi
Ing. Ján Genči, PhD.
doc. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.,
Ing. Viliam Slodičák
Ing. Anita Verbová
Ing. Branislav Sobota, PhD.
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.
2.ročník - zimný semester
Aspektovo-orientované programovanie

Bezpečnosť v počítačových systémoch


Distribuované programové systémy
Formálne špecifikácie systémov

Modelovanie a generovanie softvérových architektúr
Modelovanie a simulácia
Smerovacie algoritmy v počítačových sieťach


Technológie budovania IS IV
Znalostné systémy

prof. Ing. Ján Kollár, CSc,
Ing. Peter Václavík, PhD.
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.,
Ing. Anton Baláž,
Ing. Martin Chovanec
Ing. Marek Paralič, PhD.
prof. Ing. Štefan Hudák, DrSc.,
Ing. Štefan Korečko, PhD.
prof. Ing. Ján Kollár, CSc.,
Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
doc. Ing. Milan Šujanský, CSc.
Ing. František Jakab, PhD.,
Ing. Miroslav Biňas,
Ing. Miroslav Michalko
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.,
Ing Henrieta Telepovská, PhD.
Ing. Igor Sivý, CSc.
2.ročník - letný semester
Kvalita a manažment softvéru
Technológie internetových služieb

Ing. Ladislav Samuelis, CSc.
Ing. Martin Tomášek, PhD.Copyright © KPI FEI TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika