PREDMETY   KPI  PRE  ŠTUDIJNÝ  PROGRAM
INFORMATIKA - doktorandské štúdium1. ročník - zimný semester
Dizertačný projekt I
Teória a metodológia informatického inžinierstva

1. ročník - letný semester
Dizertačný projekt II
Teoretické princípy informatických vied

2. ročník - zimný semester
Dizertačný projekt III
Predmet špecializácie
Vedecká činnosť

2. ročník - letný semester
Dizertačný projekt IV
Vedecká činnosť

3. ročník - zimný semester
Dizertačný projekt V
Vedecká činnosť

3. ročník - letný semester
Dizertačná prácaCopyright © KPI FEI TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika