PREDMETY   KPI  PRE  ŠTUDIJNÝ  PROGRAM
VÝPOČTOVÁ  TECHNIKA  A  INFORMATIKA


P
Prednášky - týždenný rozsah v hodinách
C
Cvičenia - týždenný rozsah v hodinách
D
Druh štúdia : B ... bakalárske, I ... inžinierske
Z
Zameranie : S(oftvér) ... informačné systémy a technológie, H(ardvér) ... počítačové systémy a siete
F
Forma of štúdia : D ... denné, E ... externé
K
Počet kreditov


1. ročník, zimný semester
Názov predmetu
Prednášajúci
P
C
D
Z
F
K
Sieťové služby a Internet
Valerie Novitzká, Branislav Sobota, Marek Paralič
2
2
BI
SH
DE
5

1. ročník, letný semester
Názov predmetu
Prednášajúci
P
C
D
Z
F
K
Programovanie v jazyku C
Zdeněk Havlice, Marek Paralič, Ladislav Samuelis
3
2
BI
SH
DE
6

2. ročník, zimný semester
Názov predmetu
Prednášajúci
P
C
D
Z
F
K
Strojovo orientované jazyky
Štefan Hudák
3
2
BI
SH
DE
5
Počítače
Liberios Vokorokos
2
2
BI
SH
DE
5

2. ročník, letný semester
Názov predmetu
Prednášajúci
P
C
D
Z
F
K
Programovacie techniky
Štefan Hudák 3
2
BI
SH
DE
6
Objektové programovanie
Zdeněk Havlice 2
2
BI
SH
DE
5

3. ročník, zimný semester
Názov predmetu
Prednášajúci
P
C
D
Z
F
K
Počítačová grafika I
Milan Šujanský
3
2
BI
SH
DE
6
Operačné systémy
Milan Krokavec, Igor Sivý
3
2
BI
SH
DE
6
Logické systémy
Ján Bača
3
3
BI
SH
DE
7
Teoretická informatika
Štefan Hudák 3
2
BI
SH
DE
6
Technológie JAVA
Ján Kollár, Ladislav Samuelis 2
2
BI
S
DE
5

3. ročník, letný semester
Názov predmetu
Prednášajúci
P
C
D
Z
F
K
Databázové systémy
Henrieta Telepovská
2
2
BI
SH
DE
5
Architektúry počítačových systémov
Milan Jelšina
3
2
BI
SH
DE
6
Prekladače
Ján Kollár
3
2
BI
SH
DE
6
Funkcionálne programovanie
Ján Kollár 2
2
BI
S
DE
5
Technológie budovanie IS I
Zdeněk Havlice 2
2
BI
S
DE
5
Počítačové siete
František Jakab
0
4
BI
H
DE
5
Semestrálny projekt I
Milan Šujanský
0
2
I
SH
DE
3
Záverečná práca
Milan Šujanský
0
2
B
SH
DE
3

4. ročník, zimný semester
Názov predmetu
Prednášajúci
P
C
D
Z
F
K
Počítačové siete a ich modely
Milan Krokavec 2
2
I
SH
DE
5
Konštrukcia prekladačov
Zdeněk Havlice 3
2
I
SH
DE
6
Sémantika programovacích jazykov
Ján Kollár, Valerie Novitzká 3
2
I
S
DE
6
Technológia softvérových projektov
Zdeněk Havlice 2
2
I
S
DE
5
Sieťové a distribuované programovanie v JAVE
Marek Paralič
2
2
I
S
DE
5
Technológie budovania IS II
Zdeněk Havlice 0
3
I
S
DE
4
Stavba počítačov I
Liberios Vokorokos 3
2
I
H
DE
6
Konštrukcia počítačov
Stanislav Šuba
0
3
I
H
DE
4
Systémy CAD
Ján Bača 2
2
I
H
DE
5
Semstrálny projekt II
Milan Šujanský
0
3
I
SH
DE
4

4. ročník, letný semester
Názov predmetu
Prednášajúci
P
C
D
Z
F
K
Formálne špecifikácie systémov
Štefan Hudák 2
2
I
SH
DE
5
Systémy riadenia bázy dát
Ján Genči
0
3
I
S
DE
4
Počítačová grafika II
Milan Šujanský, Branislav Sobota
2
2
I
S
DE
5
Modelovanie informačných systémov
Milan Krokavec 3
2
I
S
DE
6
Modelovanie a simulácia
Milan Šujanský 3
2
I
S
DE
6
Bezpečnosť IS
Jaroslav Porubän, Ladislav Samuelis 0
3
I
S
DE
4
Technológie budovania IS III
Zdeněk Havlice, Henrieta Telepovská 2
2
I
S
DE
5
Stavba počítčov II
Stanislav Šuba 0
5
I
H
DE
6
Návrhové prostriedky VHDL
Vasiľ Vančík
0
3
I
H
DE
4
Diagnostika a spoľahlivosť
Ján Bača 3
2
I
H
DE
5
Semestrálny projekt III
Milan Šujanský
0
3
I
SH
DE
4

5. ročník, zimný semester
Názov predmetu
Prednášajúci
P
C
D
Z
F
K
Diplomový seminár

0
5
I
SH
DE
5
Systémy pre počítačovú podporu inžinierskych prác
Milan Šujanský 3
2
I
SH
DE
6
Znalostné systémy
Milan Jelšina, Igor Sivý 3
2
I
S
DE
6
Paralelné programovanie
Ján Kollár 3
2
I
S
DE
6
Pokročilé databázové technológie
Ján Genči
0
3
I
S
DE
4
Informačné systémy v riadení a administratíve
Milan Šujanský, Igor Sivý 2
2
I
S
DE
5
Technológie budovania IS III
Zdeněk Havlice 2
2
I
S
DE
5
Periférne zariadenia a styk s prostredím
Milan Hauliš
0
3
I
H
DE
4
Paralelné počítačové systémy a superpočítače
Milan Jelšina 3
2
I
H
DE
6
Projektovanie počítačových sietí
František Jakab 0
4
I
H
DE
6

5. ročník, letný semester
Názov predmetu
Prednášajúci
P
C
D
Z
F
K
Tvorba technickej dokumentácie pre výpočtovú techniku
Stanislav Šuba 0
2
I
SH
DE
3
Diplomový seminár

0
8
I
SH
DE
22Copyright © KPI FEI TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika