Miestnosť
Telefón
Karol Hobor, technik 
525-B2561
Roman Ivančík, programátor  *
534-A2527
Emília Sidárová, študijná referentka  *
526-B2562
Jozef Šefčík, technik  *
534a-A2546
Helena Švarcová, hospodárka a sekretárka   *
540-B55 / 602 2576
Copyright © KPI FEI TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika